10 Tips voor effectieve teambuilding

10 Tips voor effectieve teambuilding

Teambuilding team mountains
Home » Effectief Samenwerken » 10 Tips voor effectieve teambuilding

Wanneer ben je een team en wat maakt een team succesvol?

In dit artikel geven we antwoord op deze vragen en 10 tips voor effectieve teambuilding.
Een team bestaat uit twee of meer mensen die onder voorwaarden een deel van hun tijd en energie besteden aan de organisatie waar ze tijdelijk deel van uitmaken.

Daarbij geldt dat het geheel meer is dan de som der delen. Samen weet en kan je meer dan alleen de opgetelde vaardigheden en kennis zouden doen vermoeden – en het team als geheel heeft eigenschappen en biedt mogelijkheden die anders zijn dan de optelsom van de eigenschappen van de individuele leden. Die teameigenschappen kunnen een kracht zijn, maar ook verlammend werken (bijvoorbeeld een cultuur waarin iedereen zo positief is dat een kritische noot niet meer gewaardeerd wordt (“je kunt hier beter je mond houden en ja en amen zeggen”).

Type teams

Als je kijkt naar teams kun je ze langs verschillende ‘meetlatten’ leggen. Ik noem er twee.

1. Hoe hecht is het team?
Zijn de individuele leden een onderdeel van de groep en is daar alles mee gezegd (‘los-zand’- groep) of treedt het team op als een eenheid? Neemt men samen verantwoordelijkheid voor elkaar en een gezamenlijk doel?

2. Hoe open of gesloten is het team?
Hier gaat het om de mate waarin het team zich heeft ontwikkelt. Een gesloten team neemt samen verantwoordelijkheid en stelt zich daarbij onafhankelijk op. Zo’n team is sterk intern gericht en staat minder open ten opzichte van anderen (‘wij’ tegen ‘zij’). Een open team is wederzijds verbonden en gaat de relatie met anderen buiten het team op open wijze aan.

Dit artikel is eerder verschenen in onze nieuwsbrief ‘Teambuilding tips. Motivatietips voor teams’ (nr. 18).

Ook elk kwartaal gratis tips en artikelen voor effectievere communicatie en samenwerking ontvangen?

Het succesvolle team

 • Bestaat uit taakvolwassen mensen die in goed overleg verantwoordelijkheid nemen voor, en gefocust werken aan, de gezamenlijke en individuele doelen.
 • Heeft oog voor het hier-en-nu én voor de toekomst, voor inhoud (‘wat doen we?’) én proces (‘hoe doen we dat en hoe gaan we met elkaar om?’).
 • Blijft leren en ontwikkelen. Zelf en samen.
 • Is hecht, bij elkaar betrokken, en staat open voor anderen.
 • Gaat uit van onderling vertrouwen.
 • Bestaat uit collega’s met positieve verwachtingen van elkaar.
 • Biedt ruimte om je kwetsbaar op te stellen en bestaat uit mensen die dat durven en doen.
 • Durft beslissingen te nemen en te accepteren.
 • Communiceert effectief, binnen het team en met anderen.

Kortom: het succesvolle team bestaat uit mensen die graag samen, met plezier, energie en passie, aan de goede dingen werken.

Teambuilding

Hoe word je nu zo’n succesvol team?
Bouwen aan je team betekent structureel werken aan je eigen ontwikkeling en de teamontwikkeling. Stel daarbij steeds een specifiek doel. Weten waar je naar toe werkt is een voorwaarde om de neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Drie management petten
Als manager van een team heb je daarbij drie petten op. Die petten zijn alle drie nodig om het team te helpen groeien:

 • Leider: je bent richtinggevend bezig (extern en toekomstgericht)
 • Coach: je begeleidt mensen in de gewenste richting (intern en toekomstgericht)
 • Manager: je bent operationeel bezig (intern en gericht op het heden)

Hoe je elk van deze drie rollen invult hangt sterk af van de positie en ontwikkeling van je team en natuurlijk van je eigen competenties als manager.

Met Het SuccesManagementSpel kwamen we tot de kern van het probleem.
De zomerworkshop bracht me rust maar ook energie om aan de slag te gaan. 
Xander Möhringer, accountmanager KPN

Succesmanagementspel coach toolkit

10 Tips voor effectieve teambuilding vanuit succesmanagement

Teambuilding betekent werken aan succesmanagement: het bewust hanteren van (zelf)managementprincipes om sturing te geven aan je leven en werk, zodanig dat je jouw doelen realiseert, waarbij je gericht bent op continu leren en ontwikkelen.

Bij het ontwikkelen van Het SuccesManagementSpel, een management toolkit die Langedijk Consult veel inzet bij teambuilding, zijn we uitgegaan van het 4R – model. Dit model geeft aan waar het in essentie om gaat bij teambuilding en teamontwikkeling:

1. Geef Richting

 • Bepaal de koers. Formuleer duidelijke en inspirerende doelen vanuit een heldere visie op wat nodig is om onderscheidend te zijn in de markt.
 • Maak gebruik van de kennis en ervaring in het team bij het bepalen en varen van de koers. Creëer draagvlak en betrokkenheid, vraag mensen om hun mening en inbreng. Doe iets met de inbreng die je krijgt. Durf te beslissen én durf los te laten. Zorg voor de juiste persoon op de juiste plek en wees zelf een voorbeeld, niet alleen in woorden maar vooral ook in gedrag. 

 2. Bied Ruimte en ondersteuning 

 • Geef het team (inclusief jijzelf!) ruimte en kansen om te groeien. Zorg voor een kader waarbinnen het team zelfstandig kan functioneren zonder steeds terug te hoeven naar het hoger management.
 • Zet niet alleen de deur open, maar ga naar mensen toe. Stel vragen, toon interesse en weet wat er speelt. Help problemen op te lossen en faciliteer bij het realiseren van de doelen.  

 3. Creëer Rekenschap

 • Werk je met mensen, dan draait alles om communicatie. Communiceer effectief over wat je zelf en samen doet. Neem mensen mee in het proces. Koppel terug. Luister voordat je gaat vertellen. Vraag meer en vraag door. Ligt dit niet in je natuur of zou het beter kunnen: op dit gebied kun je heel veel leren en dat levert jou en je team heel veel op!
 • Zorg voor duidelijkheid over de rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van elk teamlid.
 • Beloon goede prestaties, geef oprechte complimenten, waardeer. Leer samen ook negatieve feedback te geven en ontvangen. Feedback is de sleutel tot verbetering. 

4. Stimuleer samenwerken aan Resultaat

 • Geef het team een gezamenlijke uitdaging. Een ambitieus project waarin de kwaliteiten van een ieder nodig zijn. Een project dat stimuleert maar wel haalbaar is.
 • Stimuleer het werken in tweetallen. Je moet elkaar eerst leren kennen om te weten wat je van elkaar kunt leren. Houd het werk interessant en afwisselend en creëer wederzijds begrip. Laat taken rouleren, laat mensen bij elkaar in de keuken kijken. Delegeer vanuit vertrouwen in de ander.
 • Onderneem samen leuke dingen en maak tijd om elkaar beter te leren kennen en regelmatig lekker te lachen en even te ontspannen.

Langedijk Consult verzorgt met regelmaat workshops met Het SuccesManagementSpel, zowel open als in company, bijvoorbeeld voor een leuke, open groep KPN Managers en tijdens een landelijke seminar van Managementboek.nl. Referenties en ervaringen van verschillende deelnemers zijn hier te lezen. 

Meer artikelen in deze reeks

Zelf een inspirerende teambijeenkomst of spelworkshop organiseren?
Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. We staan je graag te woord!

Anderen bekeken ook deze artikelen