Referentie: Begeleiding Bureau Jeugdzorg in transitie en transformatie

Referentie: Begeleiding Bureau Jeugdzorg in transitie en transformatie

Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland bevond zich in een fase van transitie en reorganisatie. Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Dat betekent voor Bureau Jeugdzorg dat zij een aantal van haar huidige taken, zoals de toeleiding naar zorg, had over te dragen aan andere organisaties. Daarnaast moest afscheid genomen worden van een grote groep medewerkers.

Tegelijkertijd werd gewerkt aan de inrichting van de opvolger van het huidige bureau. Deze voert (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering uit en richt zich vooral op gezinnen met complexe problematiek. De ambitie is deze nieuwe organisatie ook op een andere manier te laten werken, aansluitend op cultuurveranderingsprocessen die al eerder in gang zijn gezet.

Deze nieuwe manier van werken sluit nauw aan op de veranderde maatschappelijke visie op zorg aan kinderen en hun gezinnen. Leidend principe hierin is de focus op de mogelijkheden van de eigen kracht van de kinderen, ouders en het bredere netwerk om hen heen.

Professionals nemen niet meer de regie over, maar laten deze veel meer bij het gezin. Dat vereist een andere manier van denken en werken en bovenal: een andere houding.

Parallel hieraan, wil de organisatie ook de professionals in de organisatie in hun kracht zetten en meer verantwoordelijkheid geven. Streven is op termijn te werken met zelfsturende teams, die zelf verantwoordelijk zijn voor hun productie, budget en personeel.

Jeugdbescherming west

Voor de inrichting van de nieuwe organisatie is een kernteam, bestaande uit directie, management en professionals, in het leven geroepen. De leden van het kernteam en het MT in oprichting worden sinds april 2014 begeleid door Miranda Langedijk van Langedijk Consult. 

David Lamas, adjunct directeur Jeugdbescherming west, over zijn ervaring met de procesbegeleiding door Miranda Langedijk:

Onze organisatie bevindt zich momenteel in een kwartiermakers fase, waarin we bezig zijn met de transitie naar de nieuwe gecertificeerde instelling Jeugdbescherming west. In haar begeleiding van het kernteam en het MT in oprichting in dit traject, zorgt Miranda ervoor dat we ons blijven focussen op het proces dat nodig is om de nieuwe organisatie vorm te geven.

Wat me aan de samenwerking met Miranda direct is opgevallen, is de snelheid waarmee ze de complexe situatie waarin we ons bevinden, heeft doorgrond. Ze heeft feilloos in de gaten wat er nodig is om te focussen op de prioriteiten en hoe deze te realiseren.

Miranda’s energie en gedrevenheid werken aanstekelijk. Zelfs aan het einde van de lange dagen die we maken, hebben we als team nog voldoende enthousiasme en kracht om door te gaan.

Opvallend is ook haar hoge mate van betrokkenheid en flexibiliteit. Ze werkt, wanneer dat voor het project noodzakelijk is, ook even vrolijk na kantoortijd en in de weekenden. Daarnaast heeft ze, naast de focus op het collectieve organisatieproces en het teamtraject, ook haar antennes gericht op het welbevinden van de individuele managers en professionals. Waar nodig neemt ze de tijd voor persoonlijke ondersteuning en reflectie. Dit heeft een zeer positieve invloed op de samenwerking binnen het team. Ik beveel haar van harte aan, zeker ook aan organisaties die zich in zeer complexe situaties bevinden.