Referentie: Bezinning en actie

Referentie: Bezinning en actie

Miranda: het gesprek met deze professional in coaching levert een meer dan goed gesprek op, waarvan de opbrengst je in je volgende werkdagen begeleidt.
Bezinning en actie, bezinning in actie betekent effectiviteit in het werk.

Ineke Schaveling, Sector Directeur/Rector Trinitas College