Complimenteren kun je leren

Complimenteren kun je leren

compliment cadeau ballon
Home » Effectief Communiceren » Complimenteren kun je leren

Complimenteren geeft (je) vleugels! 

Complimenteren kun je leren. Dit artikel gaat over het geven van goede complimenten. In welke situaties complimenteer je, en hoe bereik je het meeste effect?

Wanneer je een compliment geeft heeft dat direct positieve gevolgen voor de ander, maar je krijgt zelf ook een positief gevoel.
Krijg je zelf een compliment van iemand? Dit voluit kunnen ontvangen doet zowel jezelf als de gever goed.
Vind je dat je te weinig complimenten krijgt? Hoe beter je complimenten ontvangt hoe groter de kans dat je ze vaker gaat krijgen.

Het blijkt niet voor iedereen even gemakkelijk om complimenten te geven of in ontvangst te nemen. In dit artikel geven we je de handvatten om te leren complimenteren. We gaan in op werk gerelateerde en persoonsgerichte complimenten, cadeaus en non-verbaal waarderen en we bespreken een bijzondere manier van waarderen: het tonen van oprechte belangstelling. 

Dit artikel is eerder verschenen in onze nieuwsbrief ‘Goede Complimenten geven’ (nr. 25).

Ook elk kwartaal gratis tips en artikelen voor meer waardering ontvangen?

Kies de juiste methode en gelegenheid

Hoe uit je je waardering? Complimenten geven is een specifieke manier van je waardering uiten. Je kunt verschillende complimenten onderscheiden:

Werkgerelateerde complimenten
Werkgerelateerde complimenten zeggen iets over de wijze waarop een medewerker zijn of haar werk uitvoert. Deze complimenten zijn vrij eenvoudig te geven. Belangrijk is wel dat je zo concreet mogelijk vertelt waarvoor je een compliment geeft. 

Voorbeeld compliment
Wanneer
TIP
Wat heb je dit goed gedaan!Voor een eenmalige prestatieVertel zo concreet mogelijk wat iemand zo goed heeft gedaan.
Hoe specifieker hoe meer iemand ervaart dat de prestatie echt gezien is.
Je bent een geweldige collega!
Voor het hele oeuvre aan prestaties of bijdragenGeef aan waarom je dit vindt en koppel het evt. aan een speciale gelegenheid (afronden groot project, promotie, jubileum, pensioen).
Ik weet dat ik dit aan jou kan overlaten!Voor het laten blijken van je vertrouwen in de kennis en kunde van de ander


Bij delegeren van een moeilijke opdracht en bijbehorende verantwoordelijkheden. Je versterkt het (zelf) vertrouwen.
Geweldig, hoe heb je dat voor elkaar gekregen?


Voor de manier waarop iemand iets heeft aangepakt.


Toon oprechte interesse in het resultaat en het proces dat daaraan is vooraf gegaan.

Persoonsgerichte complimenten
Complimenten die meer gericht zijn op de persoonlijkheid en het uiterlijk van een medewerker zijn op de werkvloer lastiger te geven. Afhankelijk van de onderlinge relatie is het wel mogelijk, maar je zult dit zorgvuldig moeten afwegen. 
Vrouwen onderling kunnen dit soort complimenten gemakkelijker en veiliger maken dan mannen aan vrouwen.  

Voorbeeld compliment
Wanneer
TIP
Wat zie jij er netjes, leuk uitVoor uiterlijke verschijningOm (goede) relatie te versterken of zelfvertrouwen van de ander te vergroten.
Let op: opmerkingen over kleding en uiterlijk kunnen ook als seksueel getinte flirt worden opgevat.

Wat ben jij toch een fijne sfeermaker

Voor persoonlijkheid en
relatie

Hiermee heb je aandacht en toon je waardering voor iemands persoonlijke rol binnen het team.

Cadeau’s en non-verbaal complimenteren

Sommige ‘complimenten’ zijn in wezen geen complimenten. Hiermee kun je beter voorzichtig zijn of ze liever niet maken, omdat ze (verkeerde) verwachtingen kunnen scheppen of als kwetsend kunnen worden opgevat.
De opmerking: “Ik vind je geweldig als…” maakt duidelijk dat het compliment pas kan worden geïncasseerd als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Dit type ‘compliment’ neigt naar manipulatie: “Ik vind je geweldig als je even de koffie haalt”.

Cadeaus zijn geen complimenten op zich, maar kunnen, mits ze goed zijn gekozen en in verhouding staan tot het compliment, een mooie aanvulling vormen. Is een cadeau veel te groot of te duur vergeleken met datgene waarvoor je complimenteert, dan kan dat verkeerde verwachtingen scheppen voor de toekomst of iemand in verlegenheid brengen.

Non-verbale complimenten kunnen heel krachtig zijn, bijvoorbeeld duim opsteken, knipoog, schouderklopje of instemmend knikken, om aan te geven dat iets heel goed gaat of zeer gewaardeerd wordt.

Miranda heeft een zeer motiverende manier van coachen. Ze is vriendelijk en toont echt persoonlijke belangstelling.
Astrid Manders, onderzoeker luchtkwaliteit en klimaat TNO

Oprechte belangstelling

Een bijzondere manier van waarderen is het oprecht tonen van je belangstelling in de wijze waarop iemand werkt. Dit is heel belangrijk, omdat veel mensen aangeven dat ze het gevoel hebben dat hun leidinggevende niet goed weet wat ze doen, hoe ze tot hun resultaten komen en wat die resultaten precies inhouden. Dit komt misschien vreemd over.

Hoe kan een leidinggevende nu geen zicht hebben op het werk van de eigen teamleden?
Toch geven mensen allerlei voorbeelden van leidinggevenden die zich weinig op de hoogte stellen van de prestaties van hun medewerkers en hoe deze tot stand komen.
Bijvoorbeeld:

  • docenten die aangeven dat de directeur nooit in de klas komt. 
  • managers die aangeven zoveel vertrouwen te hebben in hun mensen dat ze niet doorvragen.
  • bilateraal overleg dat alleen gaat over cijfers zonder dat wordt ingegaan op wat er nodig was om die cijfers te realiseren en wat iemand daarin heeft betekend.
  • alleen letten op fouten waardoor je voorbij gaat aan wat iemand allemaal al goed heeft gedaan.

Tip voor leidinggevenden

Een quick win hierin is ‘Management by Walking Around’: meekijken, meelopen, mee de werkvloer op. Draai een keer mee in de verschillende functies om te zien hoe goed je medewerkers zaken oppakken en waar ze tegenaan lopen. Wees erbij als je medewerkers een event hebben georganiseerd of een presentatie geven (diner voor klanten, ontvangst van klanten etc.). Dat je erbij bent is waardering en het wordt laagdrempelig om ze ter plekke of achteraf (positieve) feedback geven.

Ultieme waardering: feedback geven en ontvangen

In dit artikel hebben we een aantal methoden om je waardering te kunnen uiten de revue laten passeren. De ultieme waardering blijkt echter misschien wel uit het kunnen geven en ontvangen van opmerkingen over zaken die niet helemaal goed lopen of vallen: acceptabele fouten. Hiermee toon je oprechte belangstelling voor wat iemand werkelijk doet en wat de effecten hiervan zijn en je geeft de ander vertrouwen door je kwetsbaar op te stellen.

Meer artikelen in deze reeks

Wil je zelf actief aan de slag met het geven en ontvangen van feedback?
Dan is onze open tweedaagse training Effectief & Assertief Communiceren iets voor jou.
We geven deze training ook in company.

Anderen bekeken ook deze artikelen