Referentie: Effectievere communicatie en samenwerking binnen een team

Referentie: Effectievere communicatie en samenwerking binnen een team

Een medewerker uit mijn team heeft na het volgen van de training Effectief en assertief communiceren
bij Langedijk Consult aansluitend een individueel coachtraject gevolgd. 

Resultaat verankeren 
Wat ik als leidinggevende zeer heb gewaardeerd in dit traject is het resultaat. De medewerker heeft zowel tijdens de training als in het individuele coachtraject geleerd zaken snel op te pakken en deze direct te verankeren in haar gedrag.
Het reflecteren, feedback geven en ontvangen, grenzen stellen en zichzelf profileren heeft ze allemaal direct toegepast.

Samenwerking 
Waar ze eerder er soms genoegen mee nam dat de verbetervoorstellen die ze deed, niet werden opgepakt binnen het team en uiteindelijk verzandden, ging ze later in gesprek om haar ideeën meer kracht bij te zetten. 
Ook zoekt ze nu sneller contact met collega’s om samen naar oplossingen te zoeken, waarbij ze de confrontatie niet meer uit de weg maar ontspannen aangaat.
Deze veranderingen zijn goed verankerd en hebben een gunstige invloed op haar rol in het team, de sfeer en de resultaten. Dat is voor iedereen goed.

Langedijk Consult 
Een coachtraject bij Langedijk Consult heb ik ervaren als flexibel, persoonlijk en maatwerk.
Miranda inventariseerde van te voren bij mij als opdrachtgever, in goed overleg met de medewerker, wat exact de behoefte was.

De coach 
Ik vind Miranda een heel prettig iemand. Ze straalt rust uit en ze is zeer professioneel in haar aanpak. Ze kan mensen op een vriendelijke, doch resolute manier uit hun comfortzone laten komen.
Ze heeft een scherpe manier van analyseren en een groot inlevingsvermogen. Hierdoor is het mogelijk om samen tot de gewenste oplossing te komen. Voor onze organisatie is dat zeker gelukt!
Tenslotte vind ik het bijzonder dat ze ook buiten het traject om attent is. Dat is meer dan zakelijk goed, het komt uit haarzelf.

Ik kan Miranda aanraden als coach en trainer en we hebben inmiddels ook al vaker gebruik van haar gemaakt.

Henriëtte Hubert, teamleider Espria