Intake

Intake

Elk coachingstraject begint met een intake. Het intakegesprek is het eerste coachingsgesprek en verkent de mogelijkheden voor coaching tussen coach en cliënt.

Eventuele vragen over de coaching worden beantwoord en de doelstelling wordt verkend en vastgesteld: wat wil je bereiken, wat wil je dat de coaching je op levert?
Met die doelstelling gaan we vervolgens aan de slag.

Zakelijk traject

Wanneer er sprake is van drie partijen (coach, cliënt en opdrachtgever / werkgever) vindt meestal ook een intakegesprek en een eindevaluatie plaats tussen coach, cliënt en opdrachtgever (bijvoorbeeld de direct leidinggevende of een PZ-functionaris).

Hiermee wordt het traject ingebed in de organisatie, wat het resultaat versterkt.

Zelfstandig ondernemers en particulieren

Voor zelfstandig ondernemers en cliënten die particulier tot een coachingstraject besluiten, gelden in principe dezelfde voorwaarden als beschreven onder ‘zakelijk traject’. Hier vindt alleen geen overleg plaats met een eventuele werkgever/leidinggevende.

Als je particulier een traject start op verwijzing van een (huis)arts, arbo-arts of reïntegratiebureau kun je van tevoren bij je arts, bureau of ziektekostenverzekeraar nagaan of de kosten van het traject (deels) vergoed worden.

Ben je geïnteresseerd in professionele resultaatgerichte coaching vanuit persoonlijke aandacht?
Neem dan contact met ons op, telefonisch of per e-mail, zodat we eventuele vragen kunnen beantwoorden, of om een afspraak te maken voor een intakegesprek.
We sta je graag te woord!