Intervisie geeft tijd en ruimte aan reflectie

Intervisie geeft tijd en ruimte aan reflectie

intervisie reflectie team
Home » Effectief Samenwerken » Intervisie geeft tijd en ruimte aan reflectie

Intervisie, een effectieve reflectie tool

Intervisie is op en top reflecteren. Collega’s groeien dichter naar elkaar toe. Ze leren van elkaar en groeien samen in hun professie. In dit artikel meer over de effectieve reflectie tool die intervisie is.

Het is bijzonder om samen een casus van iemand te bespreken op een vertrouwelijke en verdiepende wijze. En het is ook zeker waardevol om zo aan een ander te mogen bij dragen. De intimiteit en saamhorigheid die dat geeft maakt intervisie zo bijzonder.

De term intervisie wordt voor veel bijeenkomsten gebruikt: van gezamenlijke klaaguurtjes, door managers begeleide klantbesprekingen, tot collegiale uitwisseling van tips en ervaringen. Maar voor mij zit de kracht van intervisie in het gebruik maken van de onderzoekende en betrokken aandacht van een vaste groep collega’s. Een goede intervisie vraagt om openheid, vertrouwen, zelfreflectie en een vaste structuur. De bespreking van een probleem, casus, krijgt zo de diepgang en aandacht die nodig is om tot een bevredigende oplossing te komen.

Waarom intervisie?

Je kunt je afvragen waarom je voor reflectie de hulp van een groep collega’s nodig hebt? Een lange wandeling, van-je-afpraten thuis of een goed gesprek met een collega. Dat werkt toch net zo goed?

In mijn ervaring is het bespreken van een probleem met een goede vriend of collega, vaak gericht op herkenning zoeken voor jouw kijk op het probleem. Wellicht krijg je goede raad of een oplossing aangereikt. Maar hoe vaak krijgen we geen goedbedoelde adviezen die net niet echt de kern van het probleem raken, of die niet passen bij jouw stijl van opereren.

Met intervisie zijn we erop uit om tot een diepere laag van zelfreflectie te komen. De onderzoekende houding van je collega’s en de gestructureerde aanpak brengen je verder, op een ander en dieper spoor.

De kunst van het bevragen

Bij intervisie staat niet zozeer het werkprobleem ter discussie als wel de vraag ‘hoe ga ik effectiever met een werkprobleem om?’. Dit vergt kritisch durven kijken naar jouw wijze van werken: reflectie op jouw functioneren. Het uitgangspunt bij intervisie is dat jij zelf alle wijsheid en antwoorden al in huis hebt.

Je mede-intervisanten helpen met het helder krijgen van jouw functioneren aan de hand van een concreet issue. Elke mede-intervisant denkt met je mee en bevraagt jou vanuit zijn eigen referentiekader en invalshoek. Met behulp van deze methodiek van vragen en doorvragen, krijg je een helder en breder zicht op het vraagstuk. Je maakt dus gebruik van elkaars kwaliteiten en ervaringen. En natuurlijk krijg je ook adviezen en tips. Dit is een vast onderdeel van elke intervisie-methode. Maar uitgangspunt is dat je zelf nieuwe mogelijkheden of oplossingen ontdekt die bij jou passen.

Essentieel voor een goed functionerende groep is dat er een sfeer van veiligheid en vertrouwen is. Succesvolle intervisie vraagt open staan voor elkaar, je kwetsbaar kunnen opstellen, actief luisteren, goed doorvragen en bereid zijn je in te leven in de ander. Via de intervisie methode werk je aan je vermogen tot (zelf)reflectie.

Intervisie kun je leren

Succesvol zijn als intervisiegroep vraagt dat we allereerst veiligheid creëren, onderling vertrouwen laten groeien en opbouwend en bekrachtigend gaan communiceren.

De afgelopen jaren heb ik als intervisor van Langedijk Consult veelvuldig groepen hierin mogen begeleiden. Ik geniet van het proces van collega’s die naar elkaar toe groeien, de intimiteit die ontstaat en de diepgang van de gesprekken.

Top reflectie tool voor groepen: Intervisie

Een effectieve reflectie tool om in teams of groepen toe te passen is Intervisie.
Onze trainer, coach en intervisor Karin Peperkamp verzorgt al jaren intervisietrajecten, onder andere in de zorg en het onderwijs. Naast het voorzitten en begeleiden van intervisiegroepen verzorgt zij ook onze voorzitterstrainingen. Hierin worden deelnemers opgeleid tot intervisor, zodat zij binnen hun eigen organisatie zelf intervisiegroepen kunnen gaan voorzitten.
De mooie referentie van één van de deelnemers aan een uitgebreid intervisietraject bij de Leo Kannerschool kun je hier nalezen.

Wil je ook intervisiebegeleiding krijgen, of heb je al een intervisiegroep en
zijn jullie toe aan een verdieping of opfrissing?
Wil je meer informatie of direct een afspraak maken, neem dan contact met ons op.
We staan je graag te woord.

Anderen bekeken ook deze artikelen