Referentie: Intervisie voor en door leerkrachten

Referentie: Intervisie voor en door leerkrachten

Langedijk Consult is sinds 2011 partner in professionalisering van de Leo Kannerschool VSO. In fijne samenwerking met de school is in het afgelopen schooljaar een groot intervisietraject opgezet. Onze coach en trainer Karin Peperkamp verzorgde de begeleiding en het leren werken met intervisie voor de leerkrachten. Daarbij leidde ze interne intervisoren op die de intervisiegroepen verder zullen gaan begeleiden in de toekomst.

Leerkracht Laura de Kiewit vertelt hoe zij dit heeft ervaren:

Ik heb bij ons op school de intervisie-bijeenkomsten bijgewoond, iedere keer met dezelfde groep collega’s. De bijeenkomsten werden begeleid door Karin. Zij is rustig en neemt ruim de tijd voor je om het je goed te kunnen leren. Dat vond ik heel fijn. Ze gaat ook na wat je al van intervisie weet en licht toe hoe de bijeenkomsten gaan verlopen.

Op verschillende manieren met elkaar tot inzichten komen
Tijdens de bijeenkomsten hebben we verschillende intervisiemethodieken toegepast. Sommige methodieken riepen in eerste instantie wel wat weerstand op, maar ik ben blij dat we toch hebben doorgezet. Op die manier kom je er vanzelf achter welke methodiek je voorkeur heeft. Karin liet ons verder heel vrij in het kiezen voor een methodiek en ze bood veel ruimte voor inspraak.

De casussen die we wilden behandelen, brachten we als groep zelf in. Door verschillende methodieken toe te passen kwamen we er al doende ook achter welke methodiek het beste geschikt is voor welke soort casus.

Goed leren doorvragen
Persoonlijk vind ik dat alle methodieken wel iets te bieden hebben.
Vooral van het “op een goede manier doorvragen” heb ik veel geleerd. Karin geeft goede tips over hoe je vragen het beste kunt stellen en ze geeft je, tijdens het oefenen, direct feedback. Zo kun je dit meteen in de praktijk toepassen. Wanneer je ergens vastloopt, geeft ze concreet advies om weer verder te kunnen gaan.

Meer en beter in contact met elkaar
Ik vind intervisie een goede manier om als groep samen problemen op te lossen én elkaar als collega’s beter te leren kennen, zowel op persoonlijk vlak als in het werk.
Sommige collega’s in de intervisiegroep kende ik hiervoor niet zo goed, maar we hebben elkaar nu op een andere manier leren kennen en we hebben veel meer persoonlijk contact met elkaar gekregen. De onderlinge verhoudingen binnen de school zijn hierdoor ook verbeterd.

Ik ben enthousiast. Ik heb veel van de intervisiebijeenkomsten geleerd en verwacht dat ik intervisie met regelmaat in mijn werk zal inzetten.

Laura de Kiewit, leerkracht Leo Kannerschool VSO