Intervisiebegeleiding

Intervisiebegeleiding

Intervisie is het groepsgewijs reflecteren op werkproblemen, volgens een bepaalde werkwijze.
Bij deze werkwijze kunnen verschillende methodieken worden toegepast. Op deze wijze leren wij een groep tijdens vijf à zes bijeenkomsten begeleide intervisie aan. Met één of meerdere methodieken wordt (uitgebreid) geoefend.

Na vijf à zes bijeenkomsten kan de groep zelfstandig verder als intervisiegroep.
Onze begeleider blijft op afroep beschikbaar.

Langedijk Consult verzorgt succesvolle in company Intervisietrajecten op maat!
Bestaat er binnen je organisatie behoefte om inzicht te krijgen in het beroepsmatig
functioneren van individuele medewerkers binnen een team en hierin verbetering aan te brengen?
Neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Intervisiebegeleiding: hoe werkt dat?

Het doel van intervisie

Intervisie wordt steeds vaker ingezet binnen professionaliseringstrajecten.
Het doel van intervisie is het verbeteren van het beroepsmatig functioneren door het reflecteren op het eigen functioneren. Daarbij staat het functioneren van de persoon in de praktijk centraal en niet de praktijk zelf.

Ik heb geleerd open en neutrale vragen te stellen waardoor mensen me meer vertellen en beter tot de kern van hun eigen vraag of probleem komen

Intervisie heeft me rijker gemaakt omdat je zoveel ervaringen deelt

Ik durf meer op te komen voor mezelf en ik houd beter mijn eigen grenzen in de gaten

Ik overleg meer met mijn collega’s en dat levert vaak concrete hulp én ideeën op

Voorwaarden voor succes

Wij komen nogal eens tegen dat intervisietrajecten niet succesvol blijken te zijn ingezet. Dit komt enerzijds doordat intervisie vaak verward wordt met collegiaal werkoverleg, wat verkeerde verwachtingen schept en een ander doel heeft.

Een andere belangrijke reden is dat het succes van een intervisietraject staat of valt met het creëren van de juiste voorwaarden binnen de organisatie. Hierin adviseert Langedijk Consult organisaties en helpt zij intervisie op een gedragen wijze in te voeren en te borgen zodat de gewenste effecten worden gerealiseerd.

Een effectief intervisietraject dient ingebed te worden in de organisatie, vergt draagvlak, vrijwilligheid, continuïteit en een gelijkwaardige groepssamenstelling (geen hiërarchische verschillen). Deelnemers hebben bovendien de tijd nodig om te leren optimaal gebruik te maken van de intervisie. Begeleiding van het eerste aantal bijeenkomsten is dan ook geen overbodige luxe.

Werkwijze

Een intervisiegroep bestaat uit een vaste groep mensen die regelmatig bij elkaar komt, meestal gedurende ongeveer 1,5 à 2 uur.
Wij begeleiden ook intervisiegroepen die per keer 2,5 à 3,5 uur bijeen komen.

Per bijeenkomst is er steeds een probleeminbrenger, er zijn vragenstellers en er is een procesbewaker. De procesbewaker is tijdens de begeleide intervisiebijeenkomsten in eerste instantie de begeleider vanuit Langedijk Consult.
Naarmate de groep meer ervaren wordt neemt zij deze rol langzamerhand over.

Tijdens het traject kan, afhankelijk van de behoefte van de groep, met verschillende intervisiemethoden gewerkt worden.

Door anders na te gaan denken over mijn werk en mijn rol daarin zie ik eerder oplossingen

Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen

Ik ben me bewuster geworden van de mogelijkheden die ik in mijn werk heb

Maatwerk intervisiebegeleiding

Langedijk Consult verzorgt het opzetten en begeleiden van in company intervisietrajecten. Het kan daarbij gaan om het opstarten van één of meer intervisiegroepen.

Deze groepen kunnen indien gewenst na vijf à zes begeleide bijeenkomsten zelfstandig verder gaan.

Langedijk Consult verzorgt desgewenst al dan niet voorafgaande aan reguliere intervisiebijeenkomsten ook trainingen op maat gericht op het intensiever met elkaar in gesprek gaan, vergroten van vertrouwen en het geven en ontvangen van feedback.

Opfrisbijeenkomsten worden door ons verzorgd nadat een groep een bepaalde periode zelfstandig heeft gedraaid.
Daarnaast bieden we de mogelijkheid om interne begeleiders van intervisietrajecten te coachen bij de organisatie en uitvoering hiervan.

Wij verzorgen naast reguliere intervisiebegeleiding ook intervisiedagen.
Hierbij wordt gewerkt met een combinatie van elementen uit intervisie, training en (team-/groeps)coaching.

Klanten over Intervisiebegeleiding

Referentie: Sparren met resultaat

Douwe Splinter, Directeur Leo Kannerschool VSO: Miranda heeft me mede gevormd tot de schoolleider die ik geworden ben. Sparren met haar heeft me veel (zelf)inzicht en zelfvertrouwen gegeven.
Lees meer>