Meer over competenties en competentieontwikkeling

Meer over competenties en competentieontwikkeling

De definitie van ‘competentie’

Een competentie is het latente vermogen van een persoon tot effectief presteren in een bepaalde taak- of probleemsituatie.
Competenties vormen een combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag en zijn tot op zekere hoogte aan te leren en gericht te ontwikkelen.
Het vertonen van competent gedrag vereist de wil en motivatie om de competentie ‘in te zetten’ alsmede een houding/opvatting die het inzetten van de competentie stimuleert.

Een competentie kan bijdragen aan het realiseren van verschillende doelen. Diverse competenties kunnen samen nodig zijn om meer ingewikkelde resultaten te behalen.

Voorbeelden van competenties

Enkele voorbeelden van competenties zijn:

  • Samenwerking
  • Schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
  • Luisteren
  • Ondernemersschap
  • Klantgerichtheid
  • Resultaatverantwoordelijkheid

Bij elke competentie kun je een overzicht maken van het gedrag dat iemand kan laten zien waaruit blijkt dat hij/zij over de competentie beschikt. (Het is ook aardig het om te draaien: wat kan iemand doen waaruit blijkt dat hij/zij absoluut niet over de competentie beschikt?)

Elke competentie kun je uitwerken, bijvoorbeeld door een definitie van de competentie te geven en meetbaar succesvol gedrag te beschrijven.

Competenties en competentieontwikkeling in organisaties

Denken in termen van competenties kan organisatiebreed ingevoerd worden.
Voor de organisatie als geheel en voor de diverse afdelingen en teams, alsmede voor verschillende functies kan worden vastgesteld welke competenties essentieel zijn voor het succes. Dit worden dan kerncompetenties genoemd en voor de functie wordt een competentie- of functieprofiel opgesteld.

Het is handig om niet te veel competenties centraal te stellen.
Zo zou je voor de organisatie 2 à 3 kerncompetenties kunnen benoemen waarover iedereen dient te beschikken.
Op afdelingsniveau zou je er nog eens 2 à 3 kunnen benoemen.
Op functie niveau benoem je vervolgens nog eens 2 à 3 specifieke competenties.
Zo heb je per persoon 6 à 9 competenties waar je aan kunt werken.

Ten behoeve van het werken aan je competenties kun je een persoonlijk ontwikkelingsplan opstellen (POP). Hierin formuleer je welke competenties je verder wilt ontwikkelen en hoe je dat gaat aanpakken.

Persoonlijke competentieontwikkeling

Wil je sterker staan in de functie en de rollen die je vervult? Langedijk Consult biedt uitgebreide mogelijkheden om te werken aan het verder ontwikkelen van je competenties.
Wij begeleiden managers en professionals die beter willen communiceren en functioneren (bijvoorbeeld beter presenteren, vergaderen, gesprekken voeren, coachen(d leidinggeven), netwerken, samenwerken of delegeren, ‘nee’ zeggen, grenzen stellen en loslaten).

We besteden aandacht aan de wijze waarop je je competenties nu inzet. Je komt tot een plan voor de verdere ontwikkeling van je competenties en je gaat oefenen met nieuw gedrag om je effectiviteit te vergroten.
Daarnaast werken we veel met coachingsspellen gericht op competentie-ontwikkeling en het opstellen van een POP, zoals Het SuccesManagementSpel.

Ben je geïnteresseerd in (team)coaching gericht op specifieke competentie-ontwikkeling?
Neem dat contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.