Meer regelruimte in 3 stappen

Meer regelruimte in 3 stappen

stappen
Home » Burn-outpreventie & Stressreductie » Meer regelruimte in 3 stappen

3 Stappenplan om tot meer regelruimte te komen

Hoeveel vrijheid en autonomie ervaar jij met betrekking tot het sturen en organiseren van je werk?
Hoe tevreden ben je hierover? En in welke mate maak je (effectief) gebruik van de regelruimte die je hebt?
Wil je je regelruimte vergroten?
In dit artikel een 3 Stappenplan om tot meer regelruimte te komen.

Stap 1: Keuzes maken

Met de Zelfscan Regelruimte kun je checken hoe het met jouw regelruimte staat. Je kunt dan snel zien waar je meer regelruimte wilt creëren of benutten.

Als je de zelfscan hebt ingevuld, stel jezelf dan onderstaande vragen:

 • Waar zou je meer invloed willen hebben?
  Bijvoorbeeld je werktijden anders inplannen of een andere aanpak kiezen die beter bij je past. 
 • Waar zou je meer of effectiever gebruik willen maken van de regelruimte die er is? 
  Bijvoorbeeld vaker thuiswerken of bepaalde werkzaamheden delegeren. 
 • Waar kun je juist meer duidelijkheid, structuur en kaders goed gebruiken? 
  Bijvoorbeeld samen met je leidinggevende de prioriteiten bepalen.

Tips 

 • Zorg voor balans tussen regelmogelijkheden, behoefte aan regelruimte en de vaardigheid om met de geboden ruimte om te gaan.
 • Minder regelmogelijkheden dan je nodig hebt of prettig vindt, kan leiden tot spanning. Maar ook te veel ruimte, bijvoorbeeld door te weinig structuur en duidelijkheid, en moeite om regelruimte effectief te benutten, kunnen leiden tot werkstress. 

Durf de ruimte die er is te benutten en dingen uit te proberen. Kijk wat het beste werkt voor jou.

Dit artikel is eerder verschenen in onze nieuwsbrief ‘Werkstress reductie: #3 Het vergroten van je regelmogelijkheden’ (nr. 43).

Ook elk kwartaal gratis tips en artikelen voor meer balans en ontspanning ontvangen?

Stap 2: Meer gebruik maken van de samenwerking met collega’s

De regelmogelijkheden worden voor een ieder groter naarmate je meer en beter samenwerkt.
Dit geeft bijvoorbeeld meer ruimte om: 

 • Te overleggen, elkaar te helpen, bij te springen
 • Klussen goed te verdelen (wat past het beste bij wie?)
 • Knelpunten in het werkproces sneller te bespreken en op te lossen
 • Werk over te dragen wanneer dat nodig is 

Wil je meer gebruik maken van de samenwerking met je collega’s?
Stel jezelf dan de volgende vragen:

 • Waar zou jij winst kunnen boeken door goede samenwerking?
 • Wat belemmert je? 
 • Wat heb je nodig om verandering tot stand te brengen?

Ik heb (tijdens de training Effectief & Assertief Communiceren) nieuwe inzichten opgedaan om op een gezonde en assertieve manier mijn grenzen aan te geven en te beschermen.
Marjolein Loggen, commercieel medewerker binnendienst RTV NH/AT5

Stap 3: Communiceren over je wensen

Knelpunten oplossen vergt meestal dat je ze benoemt en bespreekt.
Kijk of je de volgende vragen voor jezelf kunt beantwoorden:

 • Met wie zou je hierover in gesprek willen? 
 • Zijn er onderwerpen waarvoor je je collega’s of leidinggevende nodig hebt? 
 • Wil je individueel in gesprek of zijn er onderwerpen die zich juist bij uitstek lenen om in teamverband te bespreken?  

Tips  

 • Maak gebruik van functionerings-, voortgangs-gesprekken of teamoverleg om voor jou belangrijke zaken bespreekbaar te maken. Zet jouw punten op de agenda.
 • Jezelf wegcijferen, niet goed voor jezelf zorgen, levert stress, demotivatie en ontevredenheid op en kan je op de lange termijn zelfs ziek maken. Doe jezelf en anderen een plezier en durf voor jezelf op te komen.

Assertiever zijn creëert duidelijkheid en opent deuren!

Meer artikelen in deze reeks

Wil je zelf meer invloed hebben op de voorwaarden voor je succes? 
Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken en/of volg onze Training Effectief & Assertief Communiceren.  
En wanneer je merkt dat wat de werksituatie van je vraagt helemaal niet (meer) passend is bij wat jij wilt of kunt, we verzorgen ook loopbaancoaching.  

Anderen bekeken ook deze artikelen