Referentie: Minder draagkracht: draaglast verlagen

Referentie: Minder draagkracht: draaglast verlagen

Ik heb tot drie keer toe kanker gekregen. Dat heeft me heel veel energie gekost en het betekent een verlies van kracht, mogelijkheden en concentratie. Ik kan me sindsdien minder lang en minder intensief inspannen. In het traject met Miranda ben ik heel bewust bezig geweest met het proces van acceptatie. Acceptatie van wat is.

Ik heb ervoor gekozen een stapje terug te doen in draaglast: van leerkracht naar leerkrachtondersteuner met onderwijsbevoegdheid. In mijn nieuwe functie draag ik minder eindverantwoordelijkheid. 
Daarbij heb ik het gevoel dat ik niet meer steeds ‘aan’ moet staan, maximaal alert vanwege de kinderen. 
Ik leg nu in mijn eigen vakgebied mijn volle passie, maar in mijn eigen tempo. Dat maakt mij een gelukkig mens.

Deze, voor mij heel positieve, stap, vergde ook loslaten en accepteren.
Wat mij hierbij in het traject erg heeft geholpen was het heel bewust beschrijven en doorvoelen van mijn levensverhaal. 
Ik merk dat ik tegenwoordig veel meer geniet van de dingen die gebeuren.
Van wat leuk is en fijn. Dat helpt mezelf en de mensen om mij heen om de moeilijke dingen beter te dragen.

Een coachee