Missie & Visie

Missie & Visie

Missie: professionalisering van managers en professionals

Wij zijn er op gericht managers en professionals te begeleiden middels professionele (team)coachingstrajecten en trainingen bij het verkrijgen van meer inzicht in hun eigen kwaliteiten, talenten en competenties, doelen en ambities, wensen en behoeften én in de ontwikkeling en realisatie daarvan. 

Resultaat: succesvoller zijn!

Het gezicht van Langedijk Consult is Miranda Langedijk, zeer ervaren (team)coach, trainer en HRM consultant.

Wij werken voor die bedrijven, overheidsdiensten, scholen en zorginstellingen waar mensen daadwerkelijk het succes van de organisatie bepalen. 

Klanten komen bij ons omdat zij wezenlijke stappen willen zetten waardoor zij hun (team)doelen werkelijk gaan realiseren.

Doel: met plezier en energie,
wendbaar en weerbaar excelleren!

Het uiteindelijke doel is dat de klant keuzes maakt en de eigen doelen realiseert, waarbij hij/zij blijvend streeft naar het creëren van de optimale mogelijkheden om te genieten van zijn/haar leven.

Organisaties worden succesvoller wanneer mensen goed in hun vel zitten en optimaal communiceren en (samen)werken.

Centrale thema’s in de aangeboden coachingstrajecten zijn persoonlijke en teameffectiviteit, communicatie en effectief en efficiënt (samen)werken.

In alles wat wij doen kiezen we voor persoonlijke aandacht, transparante afspraken, duurzame resultaten, integriteit en uiterste effectiviteit.

Practice what you preach

We geloven in het belang van voorbeeldgedrag. We hebben dan ook zelf zo te handelen dat we doen wat onze klanten willen bereiken. Zowel in termen van effectief en efficiënt handelen als communiceren.
We maken transparante afspraken en komen deze na. We koppelen tijdig terug en zijn integer. We werken met onze klant samen, zijn aanspreekbaar en spreken aan.

Passie voor professionalisering

Coaching is een manier van begeleiden waarbij mensen in beweging komen en mede daardoor leren en veranderen.

Een persoonlijk coachingstraject is er op gericht iemand te begeleiden bij het verkrijgen van meer inzicht in de eigen doelen, wensen en behoeften én in de realisatie daarvan.
Dit steeds in de context van de huidige én de gewenste (werk)situatie.

Professionalisering met passie, waarbij je dichter bij jezelf komt en met aandacht voor denken, voelen én doen. Het resultaat is dat mensen beter functioneren en succesvoller zijn.

Persoonlijk én professioneel.

Passie voor resultaat

De coaching wordt ingezet vanuit een resultaat gerichte insteek.

Reflectie, bewustwording, eigen verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, denken, voelen en doen, open staan voor leerervaringen en ruimte voor nieuw gedrag zijn daarbij typerend voor het traject.

Passie voor kracht, balans en verbinding

In alles wat wij doen kiezen we voor een persoonlijke benadering en we besteden de uiterste zorg en aandacht aan onze klanten.

Daarbij bieden we ondersteuning in de persoonlijke en professionele ontwikkeling gericht op:

  • ten volle in je kracht staan (verantwoordelijkheid nemen, vertrouwen geven)
  • in balans zijn (privé – werk, energie geven – nemen)
  • verbinding van hoofd, hart en handen (denken, voelen en doen)
  • verbinding van mensen met elkaar (samen werken en leven)

Waarom? Omdat het goed voelt jezelf te zijn en er samen toe te doen. En dat werkt.

Mensen én organisaties worden gelukkiger en succesvoller wanneer ze lekker in hun vel zitten en goed met hun werk, zichzelf en anderen om kunnen gaan.

Het maakt dat ze optimaal communiceren en samenwerken. Dat levert altijd een win-win situatie op.
Daar leveren wij graag een bijdrage aan!

Klanten over onze Missie & Visie

Heb je een vraag over onze missie en visie of wil je een afspraak inplannen met één van onze coaches?
We staan je graag te woord!