Oorzaken en signalen van werkstress

Oorzaken en signalen van werkstress

stress strand zee
Home » Burn-outpreventie & Stressreductie » Oorzaken en signalen van werkstress

Check je (werk)stress!

Hoe ontstaat werkstress? En hoe herken je de signalen bij jezelf en anderen?
In dit artikel meer over de oorzaken en signalen van werkstress.

Langedijk Consult begeleidt managers en professionals bij het voorkomen van (werk)stress en burn-out.
Wij verzorgen ook de re-integratie en begeleiding bij verzuim en na uitval. Tevens begeleiden we organisaties en leidinggevenden die (werk)stress in de organisatie willen reduceren en burn-out willen voorkomen.
In de Week van de  Werkstress (#weekvandewerkstress) besteden wij altijd extra aandacht aan dit thema.

Wil je echt serieus stress reduceren? Ga dan aan de slag met Mindfulness!
Meer informatie vind je in ons artikel Mindfulness: wat is het en hoe helpt het bij stressreductie?
Wil je Mindfulness gaan beoefenen? Wij bieden klanten, die bij ons een coachtraject volgen en hierin Mindfulnessoefeningen willen opnemen, een gratis 8 weeks Mindfulnessprogramma aan.

Dit artikel is eerder verschenen in onze nieuwsbrief ‘Check je (werk)stress! Het grote belang van tijdig signaleren’ (nr. 30).

Ook elk kwartaal gratis tips en artikelen voor meer balans en ontspanning ontvangen?  

Werkstress, een groot en kostbaar probleem

1 op de 8 werknemers in Nederland heeft last van werkstress. Ruim 40% noemt het werk mentaal belastend. Ook vindt een kwart van de werknemers de hoge tijdsdruk een probleem. In het onderwijs en bij financiële instellingen wordt zelfs de helft van het ziekteverzuim veroorzaakt door hoge werkdruk.

Volgens een recente studie door de Europese Unie (2014) ervaart 25% van de werknemers werkstress gedurende de gehele of het grootste deel van de werktijd. In Nederland lopen bijna 1 miljoen mensen jaarlijks het risico op een burn-out en andere werk gerelateerde psychische ziekten.
Voor de laatste cijfers over (werk)stress en burn-out, zie ons artikel Werkstress reductie: 3 factoren om mee aan de slag te gaan.

Werkstress leidt in grote mate tot minder betrokkenheid, het niet gezond en geconcentreerd op het werk komen, een lagere productiviteit en ziekteverzuim. Een kostbare beroepsziekte dus die in veel organisaties nog niet of niet goed bespreekbaar is. Een taboesfeer of cultuur waarin werkstress en burn-out niet (goed) op tafel komen vergroot de kans op (langdurige) uitval. Vaak zijn managers ook onvoldoende op de hoogte van het herkennen van en omgaan met de signalen van werkstress en burn-out.

Het coachtraject heeft me veel rust gebracht én ervoor gezorgd dat ik me weer actief voel.
Ik sta weer met volle energie in mijn leven.
Senior specialist invordering Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Hoe ontstaat werkstress?

Spanning kan ontstaan wanneer je meer uren werkt of meer verantwoordelijkheden draagt dan je aankunt in een bepaalde periode of fase van je leven. Maar het kan ook te maken hebben met het soort taken dat je uitvoert dat niet past bij je wensen, voorkeuren of kwaliteiten.
Werk kan zwaarder voelen als je je niet opgewassen voelt tegen de klus, als de voorwaarden om succesvol te zijn ontbreken, als rollen onduidelijk zijn, als je het gevoel hebt tegengewerkt te worden of als de erkenning en waardering voor je inspanningen ontbreken.
Misschien vind je het moeilijk om met verlies en teleurstelling om te gaan of raak je gespannen omdat je bang bent het niet goed te doen, fouten te maken of de goedkeuring van anderen kwijt te raken.

Kortom: aan de slag gaan met ervaren werkdruk vergt goed nagaan wat er, in een meestal complexe situatie, voor jou precies speelt.

Hoe herken je signalen van werkstress bij jezelf en je collega’s?

Gedragsveranderingen die op werkstress kunnen duiden.
Iemand:

 • Is gespannen
 • Reageert emotioneler dan normaal; vertoont uitbarstingen van boosheid, machteloosheid (kort lontje, huilbuien)
 • Kan er minder goed mee omgaan als iets fout gaat
 • Vertoont uitstelgedrag
 • Heeft een minder scherpe planning, haalt deadlines niet
 • Heeft een overvolle agenda
 • Neemt steeds meer hooi op zijn of haar vork, delegeert niet
 • Neemt de tijd niet om werkzaamheden te structureren
 • Is vermoeid, lusteloos, slaapt slecht en piekert veel
 • Reageert cynisch en kritisch en klaagt meer dan normaal
 • Is vaker kort frequent ziek

Als je deze signalen herkent, maak ze dan bespreekbaar. Op die manier kun je achterhalen wat er exact speelt en actie ondernemen.

Meer artikelen in deze reeks

Wil je structureel je stresslevels omlaag brengen? Maak met ons een plan!
We begeleiden mensen individueel en verzorgen ook bewustwording- en preventietrajecten voor MT’s en teams.
Wil je zelf actief aan de slag met een gezonde mentale basis, dan is onze open tweedaagse training Effectief & Assertief Communiceren iets voor jou.
We geven deze training ook in company.

Anderen bekeken ook deze artikelen