In gesprek met Albert Voogd, Directeur Winkelorganisatie Albert Heijn

 

Van je succes genieten, maar er niet in geloven

Langedijk Consult coacht managers en professionals. Mensen met passie voor hun vak. In dat kader interviewen wij regelmatig één van hen. Over de thema's waar zij en wij mee bezig zijn: effectief en efficiënt communiceren en samenwerken en burn-out preventie en -begeleiding. Hier het interview door Dr. Miranda Langedijk, (team)coach en trainer, met Albert Voogd over het thema Missie en bezieling.

 

Albert Voogd is ten tijde van het gesprek Directeur Winkelorganisatie Albert Heijn, sinds juli 2008 is hij commercieel directeur van Albert Heijn (zie onderaan dit artikel). Het gesprek vond plaats op: 14 februari 2008.

 

Op 22 november 2007 gaf Albert Voogd, Directeur Winkelorganisatie Albert Heijn, een presentatie bij De Corner, de Zaanse Ondernemers Sociëteit. Hij bleek een bezield verteller en ik was geboeid door zijn verhaal. Waarom? Omdat hij heel open was. Open over de moeilijke tijd die Albert Heijn de afgelopen jaren heeft doorgemaakt en over de rol van de organisatie en bestuurders daarin. Open ook over zijn passie voor zijn werk en overtuigend in de door hem geschetste toekomst van een bedrijf waar hij in gelooft en voor staat. Kortom: met deze man wilde ik wel eens doorpraten over zijn missie en de missie van Albert Heijn. Want hoe krijg je dat levend: een missie voor ruim 50.000 mensen?

 

Je sprak op de Corner enthousiast en met passie over bezieling in organisatiecontext. Ben je zelf een bezield mens?
Ik heb een doel voor ogen, daar haal ik inspiratie uit. Maar het moet ook vooral leuk zijn. Ik ben heel sfeergevoelig. De sfeer, de goede atmosfeer, dat zit vooral in de mensen. Met elkaar iets willen bereiken, daar ga ik voor. We zijn hier als bestuurders, bijna allemaal, nieuw begonnen in 2003. Dat geeft een nieuw elan en veel energie. Waar een goede sfeer vooral uit blijkt? Voor mij vooral uit het feit dat je samen elkaars fouten opvangt. Kijk, iemand moet wel over iets hebben nagedacht, bijvoorbeeld een nieuwe actie in een winkel, maar als dat is gebeurd en je durft iets nieuws te proberen waar je in gelooft, dan staan we er als team achter.

 

Wat heb jij nodig om bezield te kunnen werken?

Naast die sfeer vind ik het belangrijk mensen echt te kennen. Ja, ook in een organisatie die zo groot is als deze. Ik heb een team van 10 mensen die direct aan mij rapporteren. Maar ik spreek mensen op alle lagen in de organisatie. Ik hoor veel. Ik ben ook veel in de winkels en we organiseren zeer regelmatig bijeenkomsten om elkaar te ontmoeten, zakelijk maar ook altijd met ruimte voor informeel contact.

 

Op de website van Albert Heijn staat: Het (de missie) is eigenlijk precies wat de oprichter van ons bedrijf voor ogen had. Op strooi-biljetjes liet hij de volgende tekst drukken: 'Prima Kwaliteit, Groote Omzet, Kleine Winst. Arm en Rijk kunnen bij mij hun inkopen doen'.

 

Albert Voogd in winkel Albert Heijn

Je sprak over de huidige organisatiemissie. In de hal liepen we er onderdoor: ‘Het alledaagse betaalbaar, het bijzondere bereikbaar'. Ook in de grote reclamecampagne van dit moment (Gewoon bij Albert Heijn) komt die missie terug. Wat is het belang van die missie in de organisatie?

 

 

Veel organisaties hebben een missie. Die maakt dat je harder gaat rennen, dat je net dat tandje extra geeft. Zonder een goede missie zijn mensen minder gemotiveerd en geïnspireerd. Wat je van die missie merkt als klant? Nou, we stralen dat aan alle kanten uit. In onze commercials, maar denk ook aan de producten die door Albert Heijn in Nederland zijn geïntroduceerd zoals de kiwi of sherry. Bovendien introduceerden we de stoommaaltijd, Kies & Kook en andere conveniënce producten.

 

We maken het klanten gemakkelijk om kennis te maken met nieuwe zaken. Zo kun je in de winkels verschillende hapjes proeven, de koffie is altijd gratis én die koffie is elke één à twee weken van een andere soort. Verder zijn we altijd op zoek naar nieuwe producten, betere manieren om dingen te regelen en te presenteren, de nieuwste technieken. Maar met twee voeten op de grond. Dus ook de gewone producten betaalbaar, denk daarbij ook aan de enorme prijzenslag die er gemaakt is. Onze missie staat. Vanuit de missie werken we vooral heel hard aan onze doelen. We besteden erg veel tijd aan klantonderzoeken. Die zijn bepalend voor de invulling van onze kwalitatieve doelen.

 

De klant is onze wereld. Daar reageren we op. We hebben natuurlijk 120 jaar historie, zijn marktleider én we willen vooruitlopen op wat de klant wil. Dat betekent dat we steeds pilots opstarten gericht op innovaties, productontwikkeling en technologische vernieuwing. Neem bijvoorbeeld het zelf scannen. Ik vind dat veranderen leuk. Steeds het nieuwe ontdekken.


Op de website van AH staat de slogan "Onze mensen maken het verschil" recht onder "Onze mensen". Daarna vind je er: Met onze ruim 750 winkels staan we midden in de samenleving. Onze medewerkers zijn daar een afspiegeling van, in nationaliteit en leeftijd. Zo is bijvoorbeeld in Amsterdam ruim de helft van onze medewerkers van allochtone afkomst en werken in onze distributiecentra ruim 52 nationaliteiten. Al net zo gevarieerd is de leeftijd binnen de teams: van 15 tot 65 jaar. Kortom, je kunt iedereen tegenkomen bij Albert Heijn".

 

Leeft de missie bij de medewerkers?
De klant staat centraal maar de medewerker maakt het verschil. We hebben de missie geïntroduceerd in de hele organisatie. Hij komt uit de top en we zijn steeds een laag gezakt. We hebben de missie en de normen en waarden niet alleen neergezet, we hebben mensen de kans gegeven ze zelf te ontdekken, er mee aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld in opleidingen en trainingen, via interviews en rollenspelen. We hebben heel veel bijeenkomsten georganiseerd en dat doen we blijvend. Het is belangrijk dat mensen elkaar zien en ontmoeten. Dat er dat wij-gevoel is. (zie de kaders over Onze mensen). Zo halen we één à twee keer per jaar alle mensen bij elkaar van het hoofdkantoor. Laatst nog, een cultuurevenement. Dan vertellen we waar we staan, dat leidt tot saamhorigheid en iedereen hoort hetzelfde verhaal. Ook dan, voor zo'n grote groep, met ruimte voor informeel contact. Een borrel, een leuke activiteit.

 

"Onze medewerkers staan in dienst van onze klanten. Daarom hechten we veel waarde aan de service die ze geven. Albert Heijn-medewerkers zijn gastvrij, vindingrijk en vakkundig." (website AH)

 

Hoe ga je om met weerstand in het proces om tot een gedragen missie te komen?
Heel gedecideerd: Je hebt altijd weerstand. Maar ik ga altijd uit van de positieve kant, van de grote groep die wel mee wil. Dat neemt niet weg dat ik er heel veel energie in stop, in de groep die niet mee wil. Soms te veel denk ik. Maar als ik iets wil bereiken dan ga ik er voor.

 

Wanneer heb je succes?
Ik moet er vooral voor zorgen dat we elke dag de beste kwaliteit leveren tegen de meest efficiënte kosten en dat onze mensen gemotiveerd en geïnspireerd zijn. Elke dag is daarmee een nieuwe uitdaging. Alles is altijd anders. Elke dag is een feest. (Er volgt een oprechte lach boven het roze overhemd op een manier dat ik denk dat hij er waarschijnlijk meestal echt zo in zit...). En omdat de wereld steeds verandert en dat direct gevolgen heeft voor wat wij willen neerzetten moet je steeds bezig zijn met veranderen, dat maakt het gewoon een hartstikke leuke baan.

 

Toch moet je goed opletten dat je niet door je succes in slaap sust, We zijn als Albert Heijn te lang doorgegaan om meer marge te creëren in plaats van te kijken naar volume. Daarbij zijn we de consument uit het oog verloren. Dan gaat het fout. Dat gecombineerd met het bekende schandaal rondom Moberg's verdiensten, toen waren de rapen gaar. Je hebt dan te maken met een heel negatieve perceptie in de maatschappij. Die moet je zien te draaien. Voor mijzelf geldt dat ook. Je moet bij de tijd blijven. Ik sta daar heel erg voor open. Dat gaat bij mij bijna vanzelf. Mensen moeten snappen hoe je de dingen doet. Dat vergt dat je ook luistert naar je team. Ik wil geen team van look-alikes. Daar schiet je niets mee op. Wel mensen die kritisch zijn op je gedrag. Wel van je succes genieten, maar blijven dromen. Je bent er nooit. Je moet klaar staan voor de volgende slag. Je moet verder willen kijken. Ik word er ook wel eens op gewezen dat ik meer moet genieten van successen... Er op letten dat we ze samen vieren.

 

Pas geleden heb ik een deel van de strategie gepresenteerd aan 1700 mensen in de Brabant-hallen. Dat ging hartstikke goed. Er kwam heel goed over wat we willen bereiken. Dat merk je als je na afloop van zo'n verhaal rondloopt. Hoort wat de mensen zeggen, voelt hoe de sfeer is. Toen was ik wel even trots op mezelf.

 

Wat vind je lastig?
Het blijft een tijdje stil. Albert kijkt uit het raam en denkt na. Voorzichtig zegt hij: nou... ik vind niet snel iets lastig. Niet echt. Maar het aangaan van die uitdaging van elke dag de beste te zijn. Dat is op zich het leukste, maar het is wel elke dag.... dat vraagt veel inzet op alle niveaus.
Daarbij is het zo dat als je iets wilt veranderen, het heel lang kan duren voor een bepaald patroon van oud gedrag wegslijt. Verandering in een complexe organisatie kan sowieso lang duren. Zo zijn we bijvoorbeeld heel lang bezig geweest met het verbeteren van de kwaliteit van de schoonmaak in de winkels. We hebben van alles geprobeerd. Uitbesteed, zelf doen. Nu zijn we meer en meer tevreden.

 

Ik heb in 2000 samen met twee anderen een tijdje wedstrijdzeilboten gebouwd. Dan heb je de charme van een klein bedrijf. Als je iets verandert gebeurt er ook echt meteen iets. Dat is veel directer. Als groot bedrijf met zo'n lange historie zijn we veel professioneler. Alles waar je tegen aan kunt lopen dat hebben we al wel een keer gehad. Maar het is ook als aan het roer staan van een mammoettanker.

 

We zijn als bedrijf ook enorm zichtbaar. Dat maakt ons kwetsbaar. Alles wat we doen wordt onder een vergrootglas gelegd. Neem het verantwoord kweken van vis. Voor een klein restaurant wordt er heus niet door journalisten gekeken welke vis wordt ingekocht, maar wij moeten overal mee voorop lopen.

 

Ik geloof in onze cultuurwaarden ‘doelgericht', ‘vernieuwing' en ‘respect', ‘samen', ‘bezieling' vertrouwen'. Dat is vooral de houding van iemand. Heeft iemand een passie voor food, voor zijn vak? Voel je liefde voor je product en je klanten? Het is net dat verschil tussen een product maar ergens tussenstoppen of het mooi neerleggen. Die waarden kun je niet afdwingen. Dan gaan mensen het niet zelf doen. Maar ik denk wel eens, vroeger leerde je mensen een vak, nu moet je ze soms opvoeden...


Maar het is altijd kiezen voor een positieve insteek. Ik ben absoluut niet geduldig. Als ik vind dat er veel te veel mensen aan tafel zitten, ‘bemoeigroepen', en dat het niet op schiet, dan roep ik gewoon dat ik er genoeg van heb. Of als iemand iets doet zonder daar over nagedacht te hebben. Daar heb ik helemaal niets mee. Dus gedrag en situaties, daar kan ik kort over zijn. Maar mensen, die geef ik nooit op.

 

Heb je nog een tip voor de lezer?
(Hij kijkt me verbaasd aan.) Wat heb je aan een tip? Je moet het allemaal zelf ervaren. Dus ja: vooral bij jezelf blijven en lol hebben!
Over bij jezelf durven blijven: de zakelijk oprichter van McDonalds zei ooit "If you don't rock the boat, you don't get waves". Ik denk ook regelmatig "wat ben ik nou allemaal aan het doen!" Vaak is dat veel te veel. We moeten ons veel meer richten op de essentie. Het is beter om 20 minuten rijden van je werk te wonen. Dat geeft de tijd om na te denken over wat er echt toe doet!

 

Met dank aan Albert Voogd, die, zoals later blijkt, vrijwel nooit interviews geeft...
Miranda Langedijk

 

Meer info over Langedijk Consult Coaching 

Dr. Miranda Langedijk (06-13.54.10.47) is een zeer ervaren (team)coach, trainer en strategisch HRM consultant. Ze verzorgt (team) coaching voor managers en professionals. In individuele, team- en organisatiebrede trajecten inzake effectiever communiceren en samenwerken en burnout preventie en -begeleiding.

 

Daarnaast houdt zij met enige regelmaat een interview. Deze interviews worden eerst gepubliceerd in onze gratis e-nieuwsbrief. Deze verschijnt 4 maal per jaar.  

Wilt u onze tips, artikelen, tests en interviews ontvangen?

Graag hier aanmelden voor ons gratis E-Zine over effectief en efficiënt communiceren en samenwerken.

 

 

Aanvulling: Voogd volgt Van der Laan op bij AH

10-07-2008 Bron: Distrifood

 

ZAANDAM - Albert Voogd volgt Sander van der Laan op als commercieel directeur van Albert Heijn. Daarmee zet Voogd een nieuwe stap in zijn 'blauwe' carrière.

De 43-jarige Voogd is al zijn gehele carrière actief voor Ahold. Hij startte in 1989 als management trainee bij Ahold. In 2003 volgde hij Ronald van Zetten op als directeur Winkelorganisatie. Van Zetten verliet AH destijds om directievoorzitter van Hema te worden. Voogd krijgt de taak om Van der Laan - het creatieve en commerciële brein achter de herpositionering van Albert Heijn - op te volgen in Zaandam. Voogd zelf wordt opgevolgd door Cees van Vliet.

Brazilië en Verenigde Staten
Voordat hij in 2003 toetrad tot de AH-directie was Voogd werkzaam als executive vice president store operations van Bompreco, een vroegere werkmaatschappij van Ahold in Brazilië. Daarvoor werkte Voogd onder meer als regiomanager binnen de winkelorganisatie van AH, als program director Ahold corporate business development en director international projects in de Verenigde Staten.
Geen look-alikes
Voogd staat niet bekend als iemand die veelvuldig van zich laat horen in de media. In een interview met Langedijk Consult in februari van dit jaar omschrijft hij zichzelf als een bezield manager die continu streeft naar het ontdekken van nieuwe technieken en producten om consumenten mee te bedienen. 'Ik wil geen team van look-alikes. Daar schiet je niets mee op. Wel mensen die kritisch zijn op je gedrag. Wel van je succes genieten, maar blijven dromen. Je bent er nooit. Je moet klaar staan voor de volgende slag. Je moet verder willen kijken.'
 

In gesprek met...

Miranda Langedijk

Zo nu en dan ga ik in gesprek met managers en professionals met een bijzondere kijk op, of veel ervaring met, een aan coaching gerelateerd onderwerp. Lees en 'luister' mee!