Intervisie & intervisiedagen

Het borgen van professionalisering in de organisatie

Bestaat er binnen uw organisatie behoefte om inzicht te krijgen in het beroepsmatig functioneren van individuele medewerkers binnen een team en hierin verbetering aan te brengen? 

 

Op deze pagina meer over in company intervisie & intervisiedagen (wat is intervisie, wat is het doel van intervisie, voorwaarden voor succes van intervisie en hoe zet je intervisie in de organisatie in?).

 

Langedijk Consult verzorgt succesvolle in company Intervisietrajecten op maat!

 

Succesvolle intervisie

Intervisie is het groepsgewijs reflecteren op werkproblemen, volgens een bepaalde werkwijze. Bij deze werkwijze kunnen verschillende methodieken worden toegepast. De werkwijze leren wij een groep tijdens vijf à zes bijeenkomsten begeleide intervisie aan. Met één of meerdere methodieken wordt (uitgebreid) geoefend. Na vijf à zes bijeenkomsten kan de groep zelfstandig verder als intervisiegroep. Onze begeleider blijft op afroep beschikbaar.

 

Het doel van intervisie

Intervisie wordt steeds vaker ingezet binnen professionaliseringstrajecten. Het doel van intervisie is het verbeteren van het beroepsmatig functioneren door het reflecteren op het eigen functioneren. Daarbij staat het functioneren van de persoon in de praktijk centraal en niet de praktijk zelf.

 

Voorwaarden voor succes

Wij komen nogal eens tegen dat intervisietrajecten niet succesvol blijken te zijn ingezet. Dit komt enerzijds doordat intervisie vaak verward wordt met collegiaal werkoverleg, wat verkeerde verwachtingen schept en een ander doel heeft. Een andere belangrijke reden is dat het succes van een intervisietraject staat of valt met het creëren van de juiste voorwaarden binnen de organisatie. Hierin adviseert Langedijk Consult organisaties en helpt zij intervisie op een gedragen wijze in te voeren en te borgen zodat de gewenste effecten worden gerealiseerd.

 

Een effectief intervisietraject dient ingebed te worden in de organisatie, vergt draagvlak, vrijwilligheid, continuïteit en een gelijkwaardige groepssamenstelling (geen hiërarchische verschillen). Deelnemers hebben bovendien de tijd nodig om te leren optimaal gebruik te maken van de intervisie. Begeleiding van het eerste aantal bijeenkomsten is dan ook geen overbodige luxe.

 

Werkwijze

Een intervisiegroep bestaat uit een vaste groep mensen die regelmatig bij elkaar komt, meestal gedurende ongeveer 1,5 à 2 uur. Wij begeleiden ook intervisiegroepen die per keer 2,5 à 3,5 uur bijeen komen.


Per bijeenkomst is er steeds een probleeminbrenger, er zijn vragenstellers en er is een procesbewaker. De procesbewaker is tijdens de begeleide intervisiebijeenkomsten in eerste instantie de begeleider vanuit Langedijk Consult. Naarmate de groep meer ervaren wordt neemt zij deze rol langzamerhand over.

 

Tijdens het traject kan, afhankelijk van de behoefte van de groep, met verschillende intervisiemethoden gewerkt worden.

 

Resultaat: wat levert deelname aan intervisie op?

Dit is wat onze deelnemers er over zeggen:

 

Maatwerk intervisie begeleiding

 

 

 

 

Intervisiedagen

Wij verzorgen naast reguliere intervisiebegeleiding ook intervisiedagen.

Hierbij wordt gewerkt met een combinatie van elementen uit intervisie, training en (team-/groeps)coaching.

 

Contact

Bent u geïnteresseerd in (het opzetten of opfrissen van) in company Intervisie neem dan contact op met Miranda Langedijk (06-13.54.10.47) of Nannette de Boer (075-614.54.27) om de mogelijkheden te bespreken.

 

Professionalisering

Miranda Langedijk

Langedijk Consult verzorgt begeleide intervisie, zodanig dat deelnemers én organisatie zich verder ontwikkelen door zelf én samen te leren.