Doel van het SuccesManagementSpel

Doelgroep

Het SuccesManagementSpel is een spel dat je alleen, met een ander en in een team kunt spelen. Het is dé tool voor coaches, trainers en coachend leidinggevenden die de communicatie met en tussen mensen faciliteren en stimuleren en die effectiever en efficiënter willen (samen)werken.

 

Doelen

Het Succes Management Spel is bedoeld voor wie:

 

Door het spelen van het SuccesManagementSpel ga je bewust die principes hanteren waarmee je stuurt op succes. De coachee ontdekt daarbij de eigen (en team) kwaliteiten en ontwikkelpunten. Deze worden omgezet in een praktisch toepasbaar persoonlijk (en/of team) ontwikkelingsplan aan de hand waarvan je je doelen daadwerkelijk gaat realiseren.

 

Al spelend scherp je bovendien je doelen aan, je vergroot je inzicht door middel van (zelf)reflectie en feedback, je gaat aan de slag met het concreet gewenste gedrag en als coach ben je bezig je eigen coachende vaardigheden te versterken.

 

Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP)

Steeds meer organisaties werken met persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP). In praktijk blijkt echter dat het opstellen van zo'n POP niet meevalt. Medewerkers én managers vinden dit vaak lastig.

 

Met het spelen van Het SuccesMangementSpel wordt het opstellen van een ontwikkelingsplan op individueel én op teamniveau, niet alleen eenvoudig, maar ook plezierig! Het wordt een kans om samen écht in gesprek te gaan en stapsgewijs helder te krijgen wat er nodig is om tot de gewenste ontwikkeling te komen.

 

Kortom: het spel helpt je als coach of manager op een plezierige wijze te coachen naar succes!

 

Dit kan individueel maar je kunt het spel ook inzetten in groepen en teams. Het inzetten van deze inspirerende werkvorm stimuleert openheid en betrokkenheid, draagt bij aan een positieve sfeer en zet aan tot (team)ontwikkeling en teambuilding.

 

Trainingen

Voor coaches en managers die alle mogelijkheden van Het SuccesManagementSpel optimaal willen benutten geven wij een hooggewaardeerde Train de Trainer!

Het is uiteraard ook mogelijk ons een in company spelworkshop te laten verzorgen. Wij nemen dan spellen mee en maken een programma op maat. Een mooie manier om in praktijk te zien wat je allemaal met deze toolkit kunt doen in teamverband.

 

Bestellen

Wilt u het SuccesManagementSpel bestellen of het cadeau doen aan klanten, medewerkers of cursisten? U kunt het spel direct bestellen in onze klantvriendelijke webwinkel.

 

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Miranda Langedijk (06-13.54.10.47) of Nannette de Boer (075-614.54.27). 

Meer succes? Nu bestellen!

Miranda Langedijk

Versterk de persoonlijke (en team) effectiviteit, timemanagement en communicatie. Het Succes Management Spel: de ideale toolkit om te coachen met succes!