Quick guide: snel starten met spelen

Direct aan de slag in een tweetal

Met Het SuccesManagementSpel kun je heel goed 'trechteren'. Dit wil zeggen dat je via een brede inventarisatie snel toewerkt naar een overzicht van wat er in het 'nu' echt toe doet. Dit gaat in drie stappen. Deze worden hieronder eerst heel beknopt en daarna uitgebreid, compleet met voorbeelden, beschreven.

 

In het kort doe je het volgende:

 1. Werken met de themakaarten. Kies twee themakaarten uit: één waarin je sterk bent en één waar je je verder in wilt ontwikkelen.
 2. Werken met de to-do kaarten (concreet gedrag). Verdeel de to-do kaarten behorende bij de twee thema's die je hebt gekozen in kwaliteiten en ontwikkelpunten. Bespreek je verdeling. Inventariseer wat goed gaat en wat je wilt ontwikkelen.
 3. Werken met het spelbord, de coachkaarten en het POP formulier om een Persoonlijk OntwikkelingsPlan op te stellen. Kies één ontwikkeldoel uit. Beantwoord de coachvragen stuk voor stuk en noteer de verkregen inzichten op het POP formulier. Ga je plan toepassen!

 

Stap 1: inventarisatie van thema's die nu relevant zijn voor de coachee

 1. Bepaal wie coacht en wie gecoacht wordt (de coachee). Het kan een professionele coach zijn die coacht. Het spel is ook zeer geschikt om collega's of deelnemers in een training elkaar te laten coachen. Tevens wordt het veel gebruikt bij het voeren van POP-gesprekken en in intervisie.
 2. De coach legt de 12 themakaarten op tafel (van 1 tot 12).
 3. De coachee kiest uit de thema's één thema dat hij/zij beschouwt als een kwaliteit en één thema dat hij/zij beschouwt als een ontwikkelthema. Bijvoorbeeld: de coachee kiest als kwaliteit thema 3: 'plannen' en als ontwikkelthema 7: 'communiceren'.
 4. Resultaat: Er is nu een inventarisatie gemaakt op hoofdlijnen: waarin is de coachee sterk en waarin wil hij/zij verbeteren?

 

Stap 2: verkennen van de twee gekozen thema's

 1. Neem uit de doos de 24 to-do kaarten die horen bij de twee gekozen thema's. Alle to-do kaarten zitten overzichtelijk geordend in de doos. Per thema zijn er 12 to-do kaarten waarin het thema is uitgewerkt in concreet gedrag en tips. De to-do kaarten beschrijven wat te doen als je effectief en efficiënt wilt werken. (In ons voorbeeld beschrijven zij wat je doet als je effectief wilt plannen en communiceren).
 2. Vraag de coachee of deze eerst met de gekozen kwaliteit of eerst met het ontwikkelthema aan de slag wil.
 3. De coach legt de 12 to-do kaarten behorende bij het door de coachee gekozen thema met de tekst naar boven op tafel (to-do kaart 1 tot 12).
 4. De coachee bekijkt de kaarten en gaat na welke aspecten van het gedrag behorende bij het thema (bijvoorbeeld aspecten van 'plannen') hij/zij wel uitvoert en met welke hij/zij moeite heeft. Er ontstaat snel inzicht in wat goed gaat en wat beter kan, op het niveau van concreet gedrag.
 5. Doe hetzelfde met het andere stapeltje to-do kaarten.
 6. Ga samen na of er een rode draad is.
 7. Resultaat: Er is nu een inventarisatie gemaakt op gedragsniveau van kwaliteiten en ontwikkelpunten.Hieruit zal waarschijnlijk blijken dat je ook binnen je kwaliteitsthema nog ontwikkelpunten hebt en dat je binnen je ontwikkelthema kwaliteiten hebt. Met de relevante kaarten op tafel zie je vaak snel verbanden. Bijvoorbeeld hoe je kwaliteiten kunt aanwenden om je verder te ontwikkelen. Of hoe verschillende ontwikkelpunten met elkaar te maken hebben. Doordat je alle aspecten van een thema langsloopt krijg je ook vanzelf zicht op hoe effectief te werken binnen dat thema. Zo vormen de to-do kaarten bij het thema 'plannen' samen een workshop plannen. De volgorde van de kaarten geeft ook een logische volgorde van werken aan. In dit voorbeeld start je met 'het maken van tijd om te plannen' en eindig je met 'regie voeren over je planning'.

 

Stap 3: Uitwerken van één ontwikkelpunt tot een POP

 1. De coachee kiest uit de in stap 2 bepaalde ontwikkelpunten één ontwikkelpunt waarmee hij/zij nu aan de slag wil. Het betreffende kaartje wordt in het midden van het spelbord gelegd. Het spelbord ligt zo dat de nummers op het bord, die de coachingsfasen aangeven, net zo staan als op een klok (waarbij 1 rechtsboven ligt).Het spelbord van Het SuccesManagementSpel. Opstellen van een POP!
 2. De coachee heeft de achterzijde van de handleiding (of een kopie hiervan) voor zich liggen. Dit is een overzichtelijk POP formulier. Hierop kan het ontwikkeldoel van de coachee geschreven worden en hierop kunnen de inzichten per coachvraag beschreven worden.
 3. De coachee formuleert het eigen ontwikkeldoel. (Bijvoorbeeld: ik wil mijn grenzen beter bewaken).
 4. De coach pakt uit de doos het stapeltje met 12 coachkaarten. Elke coachkaart bevat een coachvraag. Aan de hand van deze vragen (van 1 tot 12) coach je de coachee van Dromen, naar Denken, Durven en Doen. Door alle coachvragen te stellen bekijk je achtereenvolgens alle aspecten die relevant zijn om de coachee te helpen een persoonlijk ontwikkelplan op te stellen.
 5. De coachee schrijft na elke coachvraag het verkregen inzicht op het POP-formulier.
 6. Resultaat: De coachee heeft een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld en kan aan de slag met de door zichzelf geformuleerde oplossingen. Deze oplossingen zijn SMART geformuleerd: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel en ambitieus, Realistisch en Tijdgebonden.

 

Wij verzorgen, mede met Het SuccesManagementSpel, (team)coaching, workshops en trainingen, gericht op: 

Voor een ieder die zijn of haar team wil coachen naar succes.  

 

Wilt u meer informatie of een afspraak inplannen, neem dan contact op met Miranda Langedijk (06-13.54.10.47) of Nannette de Boer (075-614.54.27) om de mogelijkheden te bespreken.

 

Wilt u Het SuccesManagementSpel bestellen? Klik hier voor de bestelinformatie of ga direct naar onze klantvriendelijke webwinkel!

Meer succes? Nu bestellen!

Miranda Langedijk

Versterk de persoonlijke (en team) effectiviteit, timemanagement en communicatie. Het Succes Management Spel: de ideale toolkit om te coachen met succes!