Teambuilding en teamontwikkeling

Creëer een succesvol team! Een definitie van het (succesvolle) team, het team langs de meetlat, de drie petten van de leidinggevende en tien tips voor teambuilding.

 

Het team - hoe je komt tot teambuilding.Het team

Langedijk Consult Coaching verzorgt al jaren hooggewaardeerde teamontwikkeling en teambuilding met resultaat. In dit artikel geven we 10 teambuilding Tips. Maar eerst: wanneer is er sprake van een (succesvol) team?

 

Een team bestaat uit twee of meer mensen die onder voorwaarden een deel van hun tijd en energie besteden aan de organisatie waar ze tijdelijk deel van uitmaken.

 

Daarbij geldt dat het geheel meer is dan de som der delen. Samen weet en kan je meer dan alleen de opgetelde vaardigheden en kennis zouden doen vermoeden - en het team als geheel heeft eigenschappen en biedt mogelijkheden die anders zijn dan de optelsom van de eigenschappen van de individuele leden.

 

Die teameigenschappen kunnen een kracht zijn, maar ook verlammend werken (bijvoorbeeld een cultuur waarin iedereen zo positief is dat een kritische noot niet meer gewaardeerd wordt ("je kunt hier beter je mond houden en ja en amen zeggen").

 

Het team langs de meetlat

Als je kijkt naar teams kun je ze langs verschillende 'meetlatten' leggen. We noemen er twee.

 

1. Hoe hecht is het team?
Zijn de individuele leden een onderdeel van de groep en is daar alles mee gezegd (‘los-zand'- groep) of treedt het team op als een eenheid? Neemt men samen verantwoordelijkheid voor elkaar en een gezamenlijk doel?

2. Hoe open of gesloten is het team?
Hier gaat het om de mate waarin het team zich heeft ontwikkelt. Een gesloten team neemt samen verantwoordelijkheid en stelt zich daarbij onafhankelijk op. Zo'n team is sterk intern gericht en staat minder open ten opzichte van anderen (‘wij' tegen ‘zij'). Een open team is wederzijds verbonden en gaat de relatie met anderen buiten het team op open wijze aan.

 

 

Hoe je samen werkt aan succes.Het succesvolle team:

Kortom: het succesvolle team bestaat uit mensen die graag samen, met plezier, energie en passie, aan de goede dingen werken.

 

Teambuilding en teamontwikkeling

Hoe je een succesvol team wordt.

Hoe word je nu zo'n succesvol team?
Bouwen aan je team betekent structureel werken aan je eigen ontwikkeling en de teamontwikkeling. Stel daarbij steeds een specifiek doel. Weten waar je naar toe werkt is een voorwaarde om de neuzen dezelfde kant op te krijgen.

 

Drie management-petten

Als manager van een team heb je daarbij drie petten op. Die petten zijn alle drie nodig om het team te helpen groeien:

 

Hoe je elk van deze drie rollen invult hangt sterk af van de positie en ontwikkeling van je team en natuurlijk van je eigen competenties als manager...

 

Tien Teambuilding Tips vanuit succesmanagement

Teambuilding betekent werken aan succesmanagement: het bewust hanteren van (zelf)managementprincipes om sturing te geven aan je leven en werk, zodanig dat je jouw doelen realiseert, waarbij je gericht bent op continu leren en ontwikkelen.

 

Bij het ontwikkelen van ons SuccesManagementSpel, een management toolkit die Langedijk Consult Coaching veel inzet bij teambuilding, zijn we uitgegaan van het 4R - model. Dit model geeft aan waar het in essentie om gaat bij teambuilding en teamontwikkeling:

 

1. Geef Richting Hoe je samen werkt aan succes. Richting. De neuzen dezelfde kant op.

 

2. Bied Ruimte en ondersteuning Hoe je samen werkt aan succes. Ruimte. Je plek innemen.

 

3. Creëer Rekenschap

Samen werken aan succes. Hoe je effectief communiceert in je team.

 

4. Stimuleer samenwerken aan ResultaatSamenwerken aan succes. Hoe je komt tot een team met de handen op elkaar.

 

Contact 

Bent u geïnteresseerd in teamontwikkeling via teamcoaching, teambuilding of een gerichte in company training, neem dan contact op met Miranda Langedijk (06-13.54.10.47) of Nannette de Boer (075-614.54.27) om de mogelijkheden te bespreken.

Samen sterker staan!

Miranda Langedijk

Langedijk Consult verzorgt teamcoaching, trainingen en workshops die maken dat je als team in een fijne sfeer effectiever communiceert en samenwerkt.