Werkstress reductie: de werkdruk verlagen

Balans tussen draagkracht en draaglast 

 

Organisaties en leidinggevenden kunnen de kans op werkstress en een burn-out bij medewerkers verkleinen door op drie zaken heel alert te zijn: de werkdruk, de regelmogelijkheden en de sociale steun.  

 

In dit artikel focussen we op de eerste cruciale factor, waarop je invloed uit kunt oefenen: de werkdruk verlagen.

 

Wil je meer weten over de cijfers en achtergronden van werkstress? 
Je vindt ze in ons artikel Werkstress reductie: 3 factoren om mee aan de slag te gaan.

 

Dit artikel is eerder verschenen in onze nieuwsbrief 'Werkstess reductie: #1 De werkdruk verlagen' (nr.41). Ook elk kwartaal gratis tips en artikelen voor meer balans en ontspanning ontvangen? Meld je hier aan voor ons E-zine!  

 

De werkdruk verlagen 

Bijna 2,7 miljoen werknemers hebben last van een hoge werkdruk van wie ongeveer een miljoen kans heeft op een burn-out. Op de werkvloer is dit onderwerp vaak nog een taboe. (ANP 14 november 2017). 

Werkdruk is de verhouding tussen de draaglast (de mate waarin je belast wordt: wat wordt er van je gevraagd?) en de draagkracht (de mate waarin je belastbaar bent: wat kun je aan?). 

Als draaglast en draagkracht goed in balans zijn, dan kun je aan wat er in het werk van je gevraagd wordt. Wordt er meer van je gevraagd dan je aankunt, dan ervaar je een te hoge werkdruk. 

 

De één kan meer hebben dan de ander. Hoeveel je kunt hebben, kan ook sterk afhangen van het moment. Loopt thuis alles op rolletjes dan heb je waarschijnlijk meer energie om uitdagingen op je werk het hoofd te bieden.

Hoeveel werkdruk je ervaart, hangt ook samen met hoe jij naar de situatie kijkt. Wat de één een uitdaging vindt, is voor de ander een drama ;-)

 

Elke verandering begint met je bewust te worden van wat je precies spanning geeft. Door altijd te kijken naar zowel draagkracht als draaglast krijg je meer zicht op wat er nodig is om de werkdruk te verlagen. 

 

Werken aan de draaglast

Wil je je werkdruk verlagen, dan kun je inzetten op het verlagen van wat er van je wordt gevraagd (draaglast). Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan: 

 

Het kan ook helpen je privé leven goed onder de loep te nemen. Hoeveel verantwoordelijkheden en verplichtingen heb je in je vrije tijd? Heb je thuis steeds het gevoel nog van alles te ‘moeten’? 

Heb je zorgen of problemen? Besteed je veel tijd aan het helpen van of zorgen voor anderen? Minder ‘moeten’ en meer ontspanning verlagen je draaglast.

En… ook leuke dingen doen kost energie.

 

Werken aan draagkracht

Werken aan draagkracht betekent vooral werken aan jezelf en je eigen competenties, middelen, mogelijkheden en ondersteuning.
Het kan best zijn dat je constateert dat dit team- of afdelingsbreed aandacht behoeft. Soms heeft iedereen baat bij meer duidelijkheid over verantwoordelijkheden, bevoegdheden, doelen en gewenste resultaten.
Zo kan het verbeteren van bijvoorbeeld een werkproces of het leren beheersen van een benodigd computerprogramma voor meer mensen de werkdruk verlagen, doordat het de draagkracht van een ieder verhoogt.

Je privé situatie heeft ook invloed op je draagkracht. Slaap je goed? Eet je gezond? Heb je voldoende beweging? Heb je voldoende steun van familie en vrienden? Haal je voldoening en plezier uit je sociale contacten? Is er voldoende ruimte om bij te komen en te herstellen, leuke dingen te ondernemen en energie op te doen? Al deze zaken hebben invloed op hoeveel je aankunt.

 

Hieronder lees je meer over de factoren die je draagkracht bepalen. Ze geven je een beeld van waar je naar kunt kijken om meer draagkracht te ontwikkelen. 

 

5 Factoren die mede je draagkracht bepalen 

Draagkracht is de mate waarin je de situatie die zich voordoet en wat die situatie van je vraagt, kan hanteren. Je persoonlijke draagkracht wordt o.a. bepaald door een combinatie van vijf factoren:

 

1. Persoonlijkheid / karakter 

Hoe je karakter is, bepaalt mede hoeveel je aankunt, wat je stress geeft en hoe je op stress reageert. 


2. Competenties, vaardigheden en ervaring  

Zorgen voor een goede match tussen wat je kunt en wat je aangaat is een vorm van ‘met de rivier meezwemmen’. Tegen de rivier in zwemmen is zwaarder en levert meestal meer spanning op.  

 

3. Psychische en lichamelijke gezondheid

Als je lichamelijke en mentale conditie niet goed is, ben je meer vatbaar voor spanning. Psychische problemen kosten veel tijd en (mentale) energie.

 

4. Financiële en materiële middelen

Het kunnen beschikken over voldoende financiële middelen maakt het mogelijk het leven comfortabeler te maken en je meer te richten op die dingen waar jij goed in bent en die je met plezier doet. Als je financiële zorgen hebt, dan kan dit je veel spanning geven. 

 

5. Sociaal netwerk en sociale steun

De mate waarin je steun ervaart van en je verbonden voelt met anderen, draagt in grote mate bij aan je welbevinden en draagkracht. Eenzaamheid en het gevoel dat alles op jouw schouders rust kan ongelukkig maken.  


10 Tips om je draaglast te verlagen

Je kunt:   

  1. De tijd nemen om overzicht te houden over je werkzaamheden
  2. Dagelijks je prioriteiten bepalen
  3. Een haalbare planning maken
  4. Je cirkel van invloed bepalen en daarnaar handelen (wat is aan jou en wat niet)
  5. De lat wat minder hoog leggen, leren los te laten
  6. Leren grenzen te stellen en ‘nee’ te zeggen
  7. Leren hulp te vragen
  8. Zaken tijdig bespreekbaar maken
  9. Bepaalde kennis opdoen die je in je werk nodig hebt
  10. Zoeken naar een andere baan die beter bij je past en waar je blij van wordt J

Wil je hier heel goed in worden en zo je draagkracht vergroten?

Neem contact met ons op (075.614.54.27) om een intake coachgesprek in te plannen en/of volg onze Training Effectief en assertief communiceren

En wanneer je merkt dat wat de werksituatie van je vraagt helemaal niet (meer) passend is bij wat jij wilt of kunt, we verzorgen ook loopbaancoaching.  


Welkom bij Langedijk Consult

Miranda Langedijk

Langedijk Consult is gespecialiseerd in professionele (team) coaching & training. Effectief communiceren en (samen)werken en burn-out preventie en stressreductie.