Meer over competenties en competentieontwikkeling

Op deze pagina vind je:

 

Competentieontwikkeling

Wil je sterker staan in de functie en de rollen die je vervult?

Langedijk Consult biedt uitgebreide mogelijkheden om te werken aan het verder ontwikkelen van je competenties.

 

Wij begeleiden managers en professionals die beter willen communiceren en functioneren (bijvoorbeeld beter presenteren, vergaderen, gesprekken voeren, coachen(d leidinggeven), netwerken, samenwerken of delegeren, 'nee' zeggen, grenzen stellen en loslaten).

 

We besteden aandacht aan de wijze waarop je je competenties nu inzet. Je komt tot een plan voor de verdere ontwikkeling van je competenties en je gaat oefenen met nieuw gedrag om je effectiviteit te vergroten.

 

Daarnaast werken we veel met coachingsspellen gericht op competentie-ontwikkeling, zoals Het SuccesManagementSpel.

Deze complete coachtoolkit is bij ons te koop en geeft op plezierige wijze nieuwe inzichten in (kern)competenties, kwaliteiten en ontwikkelpunten.

 

Aan de slag met je eigen competentieontwikkeling? 

Voor meer informatie of het maken van een afspraak, neem contact op met Miranda Langedijk (06-13.54.10.47) of Nannette de Boer (075-614.54.27)

 

Competentieontwikkeling in organisaties

Voor competentiemanagement en het versterken van teamcompetenties zie onze teamcoaching.

 

De definitie van 'competentie'

Een competentie is het latente vermogen van een persoon tot effectief presteren in een bepaalde taak- of probleemsituatie.

Competenties vormen een combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag en zijn tot op zekere hoogte aan te leren en gericht te ontwikkelen.

 

Het vertonen van competent gedrag vereist de wil en motivatie om de competentie 'in te zetten' alsmede een houding/opvatting die het inzetten van de competentie stimuleert.

 

Een competentie kan bijdragen aan het realiseren van verschillende doelen. Diverse competenties kunnen samen nodig zijn om meer ingewikkelde resultaten te behalen.

 

Voorbeelden van competenties

Enkele voorbeelden van competenties zijn:

 

 

Bij elke competentie kun je een overzicht maken van het gedrag dat iemand kan laten zien waaruit blijkt dat hij/zij over de competentie beschikt. (Het is ook aardig het om te draaien: wat kan iemand doen waaruit blijkt dat hij/zij absoluut niet over de competentie beschikt?)

 

Competenties van de coach

Miranda Langedijk coacht ook coaches en coaches in opleiding. Op deze website vind je een uitgewerkt voorbeeld van een competentieprofiel voor een coach, zoals dat ook door Langedijk Consult gehanteerd wordt.

 

Twee uitgewerkte, beschreven competenties

Hieronder worden twee voorbeelden gegeven van uitgewerkte competenties.*

 

1. Klantgerichtheid

 

Definitie: Iemand die klantgericht is laat zien vanuit het perspectief van de klant te denken en te handelen; onderzoekt de wensen en behoeften van de klant en speelt daarop in.

 

Meetbaar succesvol gedrag:

 

 

2. Resultaatverantwoordelijkheid

 

Definitie: Iemand die resultaatverantwoordelijk is richt de eigen handelingen op het realiseren van doelstellingen en resultaten.

 

Meetbaar succesvol gedrag:

 

Formuleert smart (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden, doelstellingen).

Beoordeelt zichzelf en collega's op de mate waarin en de wijze waarop de

overeengekomen doelstellingen gerealiseerd worden.

Levert in een goed werktempo een acceptabele hoeveelheid werk af.

Neemt verantwoordelijkheid voor het eigen handelen en de consequenties daarvan in termen van de te realiseren resultaten.

 

Elke organisatie kan haar eigen invulling geven aan een definitie en aan het gedrag dat gezien wordt als succesvol. Zo kan het bovenstaande bijvoorbeeld gezien worden als te formeel en in een organisatie vervangen worden door:

 

 

Competenties en competentieontwikkeling in organisaties

Denken in termen van competenties kan organisatiebreed ingevoerd worden.

Voor de organisatie als geheel en voor de diverse afdelingen en teams, alsmede voor verschillende functies kan worden vastgesteld welke competenties essentieel zijn voor het succes. Dit worden dan kerncompetenties genoemd en voor de

functie wordt een competentie- of functieprofiel opgesteld.

 

Het is handig om niet te veel competenties centraal te stellen.

Zo zou je voor de organisatie 2 à 3 kerncompetenties kunnen benoemen waarover iedereen dient te beschikken.

Op afdelingsniveau zou je er nog eens 2 à 3 kunnen benoemen.

Op functie niveau benoem je vervolgens nog eens 2 à 3 specifieke competenties.

Zo heb je per persoon 6 à 9 competenties waar je aan kunt werken.

 

Ten behoeve van het werken aan je competenties kun je een persoonlijk ontwikkelingsplan opstellen (POP). Hierin formuleer je welke competenties je verder wilt ontwikkelen en hoe je dat gaat aanpakken.

 

Voor meer informatie over (team)coaching op competentie-ontwikkeling kun je contact opnemen met Miranda Langedijk (06-13.54.10.47) of Nannette de Boer (075-614.54.27).

 

Artikelen

Hier tref je een overzicht van eenvoudig te downloaden artikelen over competenties, competentieontwikkeling en aanverwante onderwerpen.

 

 

 

 

* Lingsma, M. & Scholten, M. (2001) Coachen op competentieontwikkeling. Soest, Nelissen.

 

Sturen op succes. Bestel nu!

Miranda Langedijk

Versterk je persoonlijke (en team) effectiviteit, timemanagement en communicatie. Het Succes Management Spel: de ideale toolkit om jezelf en anderen te coachen naar succes!