Miranda Langedijk

 

Coaching

Langedijk Consult is gespecialiseerd in professionalisering en burn-out preventie. Wij bieden resultaatgerichte professionele persoonlijke en executive (team)coaching en empowerment trainingen aan managers en professionals die succesvoller willen communiceren en (samen)werken.

 

Dicht bij jezelf blijven en in je kracht staan. Daar sta ik voor en daar geniet ik van. Als coach werk ik met managers en professionals, individueel en in teams, die met passie gaan voor resultaat en verbinding. Resultaat voor de organisatie waarvoor ze werken en resultaat in termen van hun eigen, continue ontwikkeling.

Verbinding met zichzelf en met anderen. 

 

Teamcoaching, training en strategisch HR advies

Als teamcoach, trainer en consultant ben ik vaak betrokken bij team- en organisatieveranderingstrajecten en management development.

Ik geloof in bottom-up trajecten en ik werk sterk interactief. Dat betekent dat we altijd aan de slag kunnen met die issues die belangrijk, actueel en urgent zijn.

 

Ik houd me bezig met vraagstukken op het gebied van effectiever, efficiënter en prettiger (samen)werken en communiceren. Mijn opdrachtgevers zijn bestuurs- en directieleden, managers en (P&O)adviseurs die behoefte hebben aan advies, regievoering, training, procesbegeleiding en/of (team)coaching van hoge kwaliteit gericht op het zetten van de juiste stappen met de juiste mensen om zo snel mogelijk tot de gewenste verbeterslag te komen. Ik ben graag hun partner in professionalisering.

Wij hebben ervaring met trajecten gericht op een enkel team tot grote aanbestedingen.

 

Naast (landelijke) in company trainingen geven we ook diverse ijzersterke open empowerment en communicatie trainingen in onze mooie trainingspraktijk in ZaandamZie onze agenda.

 

Van missie naar gedrag 

Langedijk Consult verzorgt Teamontwikkeltrajecten. Dit is een totaalaanpak voor organisaties die merken dat hun mooie visie en uitgewerkte doelen in praktijk niet of onvoldoende leiden tot het gewenste gedrag. De gemaakte afspraken worden niet of nauwelijks nagekomen. Mensen spreken elkaar niet aan, er is veel wandelgangen-praat, soms ontstaan er eilandjes of kampen en vallen er mensen uit. Kortom: er heerst frustratie en men vraagt zich af: "Waarom doen we niet wat we hebben bedacht? En hoe gaan we dat veranderen?" Veranderen is moeizaam. Wij helpen die stappen te zetten die mensen bij de kern brengen van waaruit ze zelf en samen verder willen en kunnen bewegen. Daar waar er buikpijn is gaan we naar de kern. We werken aan vertrouwen, competenties, duidelijkheid en openheid zodat afspraken die gemaakt zijn zichtbaar geleefd gaan worden en mensen weer met energie en plezier gaan werken.

 

Drie voorbeelden van grotere team-trajecten:

Begeleiding van het gehele management (140 managers) van een grote overheidsdienst bij een communicatie- en cultuurveranderingstraject. Na de afsluiting van dit mooie bottom-up traject heeft Langedijk Consult hier, met het oog op borging, diverse intercollegiale overleggen, intervisie, maatwerktrainingen en (team)coaching verzorgd.

 

Begeleiding van een groep van bijna 50 managers op drie niveaus in een organisatie op het gebied van persoonlijk leiderschap, verzuiminterventies en het uitdragen van de gewenste (nieuwe) cultuur. Sinds dit traject worden we in steeds meer onderdelen van deze organisatie gevraagd voor het verzorgen van individuele en teamcoaching.

 

Door de jaren heen begeleiding van een groot aantal teams (uitvoerend, facilitair en P&O) op verschillende locaties, gericht op samen verantwoordelijk, resultaatgericht en projectmatig werken en het in algemene zin verbeteren van de communicatie en samenwerking. Wanneer men een volgende stap wil zetten in de kwaliteit, of wanneer er ergens iets speelt dat de kwaliteit zou kunnen schaden, dan worden we gevraagd om de doorontwikkeling weer een boost te geven. Ook door de teams zelf!

 

Achtergrond en ervaring

Ik heb ruim 25 jaar ervaring, waarin ik voor een groot aantal (internationale) klantorganisaties heb gewerkt, zoals Unilever, Achmea, Heineken, KPMG, PWC, KPN, Rabobank en ABN Amro, alsmede in het onderwijs, en voor de zorg, overheidsinstellingen en gemeentes. 

 

In die jaren mocht ik samenwerken met besturen en directies, afdelingen personeelszaken, facilitaire-, communicatie- en Ict/automatiserings- afdelingen, zeer uiteenlopende uitvoerende teams, maar ook met Werkgevers- en Werknemersverenigingen, (Centrale) Ondernemingsraden en Medezeggenschapsraden.

 

Ik heb (bege)leiding gegeven aan medewerkers, studenten en coaches en trainers. Ik heb zeer regelmatig presentaties gegeven, voor bedrijven, universiteiten, de overheid en op congressen en ik heb een groot aantal workshops ontwikkeld en verzorgd.

In het kader van mijn promotieonderzoek voor de Universiteit van Amsterdam en voor de Universiteit van Tilburg en in opdracht van GITP, William Mercer en de Stichting Management Studies heb ik wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd, een groot aantal case studies verricht en adviesopdrachten vervuld op het gebied van HRM.

 

Ik heb twee boeken en diverse artikelen geschreven en ik ontwikkel en geef managementtools uit gericht op effectiever communiceren, coachen, coachend leidinggeven en (samen)werken. Zo is verschenen Het SuccesManagementSpel, een zeer complete, multi-inzetbare, professionele toolkit voor coaches en trainers om mensen individueel en in teams te faciliteren bij het formuleren én realiseren van hun doelen.

 

Thema's

Professionalisering vergt kennis van een behoorlijk aantal onderwerpen. Inhoudelijk heb ik me gespecialiseerd op de volgende terreinen:

 

 

Coachings- en klankbordgesprekken kunnen desgewenst ook in het Engels gevoerd worden. Langedijk Consult Coaching werkt landelijk. Onze thuisbasis is ons mooie kantoor met aangrenzende grote coachingspraktijk en trainingsruimte, vrij aan het Darwinpark in het groen in Zaandam (Gemeente Zaanstad, Noord-Holland), op 10 minuten rijden van Amsterdam. Gratis parkeren voor de deur en goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

 

Werkzaamheden

2002-heden       Personal en Executive (Team) Coach, Trainer en

                        Strategisch HRM Consultant, Langedijk Consult

2009-heden       Partner L&P Managementspellen V.O.F. Uitgever van

                        Het SuccesManagementSpel

1999-2001         Senior Consultant, William M. Mercer, Performance & Reward

                        Consulting, Human Capital Consulting

1997-1999         Adviseur en onderzoeker, GITP International BV,

                        Beloningsmanagement / Human Strategy

1994-1997         Onderzoeker, Universiteit van Tilburg, Personeelwetenschappen

                        Promotie januari 1998  

1991-1994         Onderzoeker, Universiteit van Amsterdam, Arbeids- en

                        Organisatiepsychologie

1990-1991         Student-assistent, Universiteit van Amsterdam, Arbeids- en

                        Organisatiepsychologie

 

Opleiding

2005-heden       Diverse cursussen, workshops en (NIP) symposia.

o.a. Opleiding tot MBCT trainer (2016)

(Mindfulness Based Cognitive Therapy) 

2004                 Persoonlijke coaching voor professionals

                        Associatie voor Coaching.

1999                 GITP 'professional course'.

1991-1998         Verschillende Ph.D. cursussen. Universiteit van Tilburg.

                        Promotie 1998.

1987-1991         Universiteit van Amsterdam, Arbeids- en Organisatie-

                        psychologie. Propedeuse / doctoraal respectievelijk

                        in 1988 en 1991 (cum laude).

1981-1987         Zaanlands Lyceum, Gymnasium (bèta).

 

Netwerken

Ik ben lid van het Nederlands Instituut van Psychologen en geregistreerd als PSYCHOLOOG NIP. Ik werk conform de beroepsethiek voor psychologen.

 

Ik ben oprichter van het VrouwenNetwerk ZaanstadPlus (per 1 februari 2019 ZaanLinQ). Sinds de oprichting medio 2005 heb ik dit netwerk geleid, vanaf november 2007 als voorzitter van de stichting VrouwenNetwerk ZaanstadPlus, tot september 2009. Dit netwerk voor enthousiaste werkende vrouwen, gericht op professionele en persoonlijke ontwikkeling, groeide in de eerste vier jaar naar ruim 350 leden en houdt regelmatig bijeenkomsten en netwerkdiners.

 

Daarnaast heb ik de verkiezing van de Beste Zaanse Zakenvrouw opgezet en drie jaar (2006 - 2008) georganiseerd en heb ik zitting gehad in de jury. In 2010, 2012 en 2015 was ik voorzitter van de jury van de verkiezing van de Beste Zaanse Zakenvrouw.

 

Van 2008 (oprichtingsjaar) tot 2015 was ik lid van Rotary De Zaan-Zaandijk. Ik was enkele jaren lid van de Rotary Districts (1580) Coaching Commissie en lid van de Redactieraad van HR-Kiosk.nl.

 

Auteur en uitgever

Langedijk, M.C. (1998) Flexibel belonen: de keuze voor arbeidsvoorwaarden op maat. Assen, Van Gorcum. Isbn: 90-232-3355-7.

 

Langedijk, M.C. & Ykema-Weinen, P.M.L. (2000) Belonen in strategisch perspectief. Assen, Van Gorcum / Stichting Management Studies. Isbn: 90-232-3536-3.

 

Langedijk, M.C. & de Peuter, W. (2009) Het SuccesManagementSpel. De ideale toolkit om te coachen met succes! Assendelft, L&P Managementspellen. Isbn/EAN: 978-90-814375-1-6. Lees meer...

 

Vier keer per jaar geven wij een nieuwsbrief / E-zine uit. Een themanieuwsbrief voor ruim 1700 coachingsklanten, opdrachtgevers, relaties, deelnemers aan trainingen, workshops, intervisiegroepen en themawandelingen.

 

Deze nieuwsbrief verschijnt bij de wisseling van de seizoenen en biedt informatie over een thema. De thema's spelen in op actuele vragen van klanten of opdrachtgevers.

 

Hieronder een deel van een coverstory in Zaanbusiness. Voor meer artikelen over en door Langedijk Consult zie Nieuwsbrieven en publicaties - Publicaties.

 

Contact

Neem voor meer informatie of een afspraak graag contact op met Miranda Langedijk (06-13.54.10.47).

 

Wie is Miranda Langedijk en wat is haar dagelijks werk - Interview Zaanbusiness

 

Welkom bij Langedijk Consult

Miranda Langedijk

Langedijk Consult is gespecialiseerd in professionele (team) coaching & training. Effectief communiceren en (samen)werken en burn-out preventie en stressreductie.