Intake

 

Elk coachingstraject begint met een intakegesprek. Het intakegesprek is het eerste coachingsgesprek en verkent de mogelijkheden voor coaching tussen coach en cliënt. Eventuele vragen over de coaching worden beantwoord en de doelstelling wordt verkend en vastgesteld: wat wil je bereiken, wat wil je dat de coaching je op levert? Met die doelstelling gaan we vervolgens aan de slag.

 

Zakelijk traject

Wanneer er sprake is van drie partijen (coach, cliënt en opdrachtgever / werkgever) vindt meestal ook een intakegesprek en een eindevaluatie plaats tussen coach, cliënt en opdrachtgever (bijvoorbeeld de direct leidinggevende of een PZ-functionaris).

Hiermee wordt het traject ingebed in de organisatie, wat het resultaat versterkt.

 

Zelfstandig ondernemers en particulieren

Voor zelfstandig ondernemers en cliënten die particulier tot een coachingstraject besluiten, gelden in principe dezelfde voorwaarden als beschreven onder 'zakelijk traject'. Hier vindt alleen geen overleg plaats met een eventuele werkgever/leidinggevende.

 

Als u particulier een traject start op verwijzing van een (huis)arts, arbo-arts of reïntegratiebureau kunt u van tevoren bij uw arts, bureau of ziektekostenverzekeraar nagaan of de kosten van het traject (deels) vergoed worden.

 

Bent u op zoek naar een goede coach?

Bent u geïnteresseerd in professionele resultaatgerichte coaching vanuit persoonlijke aandacht, dan stel ik het zeer op prijs indien u contact met me opneemt, telefonisch of per e-mail, zodat ik eventuele vragen kan beantwoorden, of om een afspraak te maken voor een intakegesprek.

 

Wilt u meer weten over mijn achtergrond en ervaring, hier vind u mijn cv.

 

Welkom bij Langedijk Consult

Miranda Langedijk

Langedijk Consult is gespecialiseerd in professionele (team) coaching & training. Effectief communiceren en (samen)werken en burn-out preventie en stressreductie.