Klanten in de schijnwerpers

In onderstaande verhalen schrijven klanten open over hun ervaringen in het kader van hun vraag op het gebied van effecief communiceren en (samen)werken en/of burn-out preventie en stressreductie

Overweegt u een coachtraject of training, neem contact op met Miranda Langedijk (06-13.54.10.47) of Nannette de Boer (075-614.54.27).


Klanten in de schijnwerpers

Anders met situaties leren omgaan

Marcel van Leeuwen, monteur bij Akerboom Yacht Equipment volgde een coachtraject bij Langedijk Consult en nam deel aan de training Effectief en assertief communiceren. Hij vertelt hoe hij het geleerde in praktijk bracht en welke positieve weerslag dit op hemzelf én zijn werk heeft.


Loopbaancoaching: een nieuw perspectief!

Ron Bieze, Civil CAD Designer bij de Gemeente Den Helder, heeft bij Langedijk Consult een loopbaantraject gevolgd, omdat de inhoud van zijn functie veranderde. Hij vertelt hier welke kansen hij heeft gekregen én gepakt.


Van gesprekken naar verandering van gedrag. Zo werkt dat!

Marco van der Stel, planner bij Akerboom Yacht Equipment vertelt over zijn coachtraject bij Langedijk Consult. Hoe hij het geleerde praktisch én met succes in zijn leven heeft toegepast.


Minder draagkracht: draaglast verlagen

Ik heb tot drie keer toe kanker gekregen. Dat heeft me heel veel energie gekost en het betekent een verlies van kracht, mogelijkheden en concentratie. Ik heb ervoor gekozen een stapje terug te doen in mijn werk. In het traject met Miranda ben ik heel bewust bezig geweest met het proces van acceptatie.


Rust en energie

De training Effectief en assertief communiceren vormde voor een senior medewerkster Invordering bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een praktische aanvulling op haar coachtraject. Lees hier hoe dit traject haar meer rust én hernieuwde energie bracht.


Alles met passie!

Tijdens onze workshop met Het SuccesManagementSpel, voor de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen (NVD), ontmoette ik Sophia Harms-van Estrik.
Sophia werd diezelfde avond door de leden in het zonnetje gezet, omdat ze al 40 jaar lid van de vereniging is. Daarnaast is ze een verdienstelijk beeldhouwster en eigenaresse van kunstgalerie ARTelier SOPHIA. Een sprankelende vrouw met power, passie en spirit.


Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen: inzicht in persoonlijke ontwikkelpunten

De Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen, regio Noord-Holland / Flevoland, heeft ons uitgenodigd om op dinsdag 24 januari 2017 voor haar leden, begunstigers en gasten tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst een workshop met Het SuccesManagementSpel te verzorgen.
De deelneemsters waren lovend over hoe snel ze door het spel inzicht kregen in hun eigen ontwikkelpunten.


Vol trots voor de groep

Katelijne is adviseur in het Passend Primair Onderwijs en had angst voor presenteren. Met de praktische handvatten die ze in haar coachtraject ontving, kon ze zelf snelle stappen zetten. Nu staat ze weer vol trots voor de groep.


Trots en happy!

Sabrina wilde een andere, positievere, jeugd voor haar kind dan zij zelf had gekend. Al na slechts enkele coachgesprekken met Miranda en door zelf ander gedrag toe te passen, boekte ze veel resultaat. Ze voelt zich enorm trots op de stappen die ze heeft gezet. Maar bovenal is ze heel blij met de persoon die ze nu is. Lees hier haar openhartige verhaal.


Trots op praktijkonderwijs!

Eelke leerde ik kennen in 2006 op één van de scholen van Dunamare in Haarlem. We hielden contact. Eelke is nu net gepensioneerd leerkracht en hij kijkt vol trots terug op zijn tijd in het Voortgezet Speciaal Onderwijs.


GVB: zorgvuldig en snel tot de kern

Langedijk Consult begeleidt sinds 2012 GVB, het gemeentelijk vervoersbedrijf van Amsterdam, in diverse organisatieveranderingstrajecten, op individueel en teamniveau.
Leonie Boekel, manager bij GVB, is zeer positief over de zorgvuldige en doelgerichte aanpak van Langedijk Consult.


Meer rust door grenzen stellen

Annemarie Krijger vertelt hoe ze binnen korte tijd veel stappen heeft gezet.
Door duidelijker grenzen te stellen ervaart ze nu meer rust en vooral veel plezier in haar werk.


Feedback geven: een positieve ervaring

Hendrik Kwint, werkzaam bij de Gemeente Zaanstad, schreef zich in 2015 in voor de training Effectief en assertief communiceren. Hij is heel enthousiast over de snelle resultaten die hij heeft geboekt. En zijn werkgever ook!


Begeleiding Bureau Jeugdzorg in transitie en transformatie

Sinds april 2014 begeleidt Langedijk Consult Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland
in de transitie en transformatie naar de nieuwe organisatie Jeugdbescherming west.
Lees in het artikel van communicatieadviseur Stephanie Lutz welke resultaten tijdens deze intensieve en vruchtbare samenwerking inmiddels zijn behaald.
David Lamas, adjunct directeur Jeugdbescherming west, beschrijft daarnaast hoe hij de begeleiding door Langedijk Consult ervaart.


Inge Zaagsma van NewCakes BV: vanuit passie naar de top

Inge Zaagsma van NewCakes BV vertelt hoe zij vanuit haar passie voor taarten bakken van haar hobby een miljoenenbedrijf heeft gemaakt. Én, wat coaching door Langedijk Consult hierin voor haar heeft betekend.


Leo Kanner Onderwijsgroep: effectieve communicatie en samenwerking in het onderwijs

Langedijk Consult verzorgt sinds 2011 verschillende individuele en teamcoachingstrajecten alsmede intervisiebegeleiding voor de Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep. Dit is een scholengroep die bestaat uit vijf scholen voor basis en speciaal voortgezet onderwijs gericht op de optimale ontwikkeling van de leerlingen. Lees hier de zeer positieve referentie van Steven Baart, bouwcoördinator bij de Leo Kannerschool VSO over de begeleiding door Langedijk Consult. Hoe aandacht voor effectievere communicatie en samenwerking bijdraagt aan een (nog) betere kwaliteit van onderwijs en ondersteuning.


Professionele begeleiding bij burnout maakt het verschil!

Marja volgde bij Langedijk Consult een individueel coachtraject om uit haar burnout te komen en te re-integreren. En met succes! Lees hier hoe zij haar werk en privé weer in balans bracht.


Stichting Schakelring: duurzame cultuurverandering in de (woon)zorg

Naast teamcoaching verzorgt Langedijk Consult met regelmaat ook cultuurverandertrajecten en executive coaching voor Stichting Schakelring. Dit is een sterk op kwaliteit gerichte, grote organisatie, die in 11 unieke woonzorgcentra diensten in woongenot, zorg op maat en welzijnservices aanbied. Lees hier de referentie van Marion van Beurden, Locatie Manager bij Stichting Schakelring. Zij schrijft enthousiast over de duurzame aanpak van Langedijk Consult, waardoor Stichting Schakelring volledig op de toekomst is voorbereid.


Stichting Schakelring: effectief samenwerken!

Langedijk Consult verzorgt met regelmaat teamcoaching voor verschillende teams binnen Stichting Schakelring. Dit is een sterk op kwaliteit gerichte, grote organisatie, die in 11 unieke woonzorgcentra diensten in woongenot, zorg op maat en welzijnservices aanbied. Tussen oktober 2012 en juni 2013 verzorgden we een teamcoachingstraject voor team Thuiszorg Zandley Drunen met als doel effectievere samenwerking en communicatie. Lees hier de ervaringsverhalen van de teamleider, coördinator en teamleden.


Denken en voelen in balans

Saskia heeft een drukke baan als senior onderzoeker en projectleider. Jaren achtereen werkte ze zo hard dat ze de balans tussen ratio en gevoel kwijt raakte. Lees hier welk positief effect (wandel)coaching op haar heeft gehad.


Anders omgaan met feedback

Tobias volgde een wandelcoachtraject bij Langedijk Consult. Hier zijn verhaal over wat dit traject hem bracht in de samenwerking met zijn collega's.


Uit de dip

"Een jaar geleden ben ik na een turbulente periode onder andere door een baanwisseling persoonlijk uit balans geraakt en ben ik het enthousiasme en plezier in mijn werk en privé even volledig kwijtgeraakt."... Lees hier het verhaal van Marleen.


Eigen inzicht

"De zoveelste cursus waaraan ik vol enthousiasme deelneem. Weken, maanden later denk ik dan vaak: waar ging het eigenlijk over? Deze keer heb ik het gevoel dat ik iets meeneem wat mij begeleidt en niet iets wat verbleekt naar mate de mailbox weer volzit"... Jur nam deel aan een breed in company traject voor managers.


Herstel van een burn-out

"Opnieuw overvallen worden door die vreselijke vermoeidheid, lamlendigheid en apathie. Van de wereld gevallen en niet meer voor iets te motiveren. Met een tijdelijk contract in een nieuwe baan niet echt het moment om in deze toestand terecht te komen. Maar door het gebrek aan grenzen stellen val ik steeds weer in mijn eigen valkuil, doorgaan tot je er bij neervalt en dan ook letterlijk.
Via een traject bij bedrijfspsycholoog kom ik terecht bij Miranda. Voor mij het begin van een heel nieuw leven." Lees het verhaal van Gabriëlla.


Procesbegeleiding en het geven en ontvangen van feedback

"Tussen mijn leidinggevende en mij botste het regelmatig. Het was een soort neerwaartse spiraal waarin het vertrouwen over en weer afnam wat niet bevorderlijk was voor onze samenwerking."... Lees hier het verhaal van Marga.


Stevig staan

"Onze afdeling heeft een zeer beperkt budget en we moeten heel erg op de kleintjes letten. Een individueel coachingstraject financieren is dan ook een aardige rib uit ons lijf, maar deze investering was het meer dan waard want onze hele afdeling plukt er nu de vruchten van!" Een manager over het laten coachen van een teamlid.


In gesprek gaan met de teamleden

"Ik kan het kort houden, dit stukje. Ik dacht namelijk dat ik het prima deed. Ik kreeg geen signalen dat het anders was. Tot ik doorkreeg dat ik niet open stond voor die signalen." Lees hier het verhaal van Paul, manager.


Gaan voor je grote droom. Groeten uit Canada!

Nadine volgde een SuccesManagementSpel workshop bij Langedijk Consult. De workshop heeft Nadine geholpen haar grote droom waar te maken. Vanuit Canada stuurde zij ons haar persoonlijke verhaal.


Missie: een eigen bedrijf opzetten

"Wie kent dat niet... Heel enthousiast ergens aan beginnen om er gaandeweg achter te komen dat je nog heel veel mechanismen hebt die je nog niet voldoende hebt aangepakt en getransformeerd. Mechanismen waardoor je steeds minder enthousiast wordt, bergen gaat vormen van onmogelijkheden en uiteindelijk belandt je idee, je doel in de vuilnisbak, de ijskast of op de zolderplank. Want het falen van jezelf wil je niet zien." Petra was gezinsvoogd en heeft nu een succesvolle mediation praktijk.


Richting door Timemanagement

"Werken aan timemanagement bleek meer dan 'beter plannen'. Het heeft me duidelijk gemaakt welke kant ik op wil. Ik bleef nadenken over de vraag of ik van werk zou moeten veranderen. Nu weet ik zeker dat ik dat wil én waarom." Eva volgde onze Timemanagementtraining. Lees meer...


Geluk: van mijn leven genieten!

"Toen ik het coachingstraject begon zat ik niet lekker in mijn vel. Mijn doelen waren: weer voldoende energie hebben en van het leven genieten." Het verhaal van een technisch specialist.


De balans herstellen

"Nadat ik een cursus 'coachen van vrijwilligers' had gevolgd kwam ik tot de conclusie dat ik eerst zelf gecoached moest worden voor ik iemand anders kon gaan coachen!" Lees het verhaal van Anneke over invloed uitoefenen op je eigen privé-werk balans.


Bezieling en luisteren naar elkaar

Vaak zijn de deelnemers aan een missie bezield, maar net zoals bij jongetjes van 11 is dat écht geen garantie voor een goed resultaat. Alleen als bezielde mensen goed luisteren naar elkaar, alle argumenten goed afwegen en zich daarnaar schikken, is het totale resultaat beter dan dat van iedereen apart. Frank nam deel aan een teamcoachingstraject.


Uitdagingen anders aangaan

"Naast mijn werk ben ik professioneel kanoster. Ik zat al een tijdje in mijn maag met een situatie met betrekking tot het kanoën, waardoor mijn prestaties achterbleven. Tijdens onze laatste intervisiebijeenkomst ging het over hoe je van een probleem een uitdaging kan maken. Miranda liet me zien dat het probleem waar ik tegen aan liep niet door mij op te lossen was: je kunt niet iets veranderen waar je geen invloed op hebt. Soms ligt de uitdaging dan in het zoeken naar een andere situatie." Moniek vertelt over de voor haar verstrekkende gevolgen van intervisie...


Succes: durven loslaten

"Ik heb altijd hard gewerkt aan succes. Zo hard dat ik er nauwelijks nog van kon genieten. Een beetje als een medaillewinnaar die tijdens de uitreiking van de prijzen al weer aan het trainen is... Dat brak me op een gegeven moment op. In het coachingstraject is me duidelijk geworden dat ik heel perfectionistisch ben en dat ik alles onder controle wil houden." Lees hier het verhaal van een manager.

Welkom bij Langedijk Consult

Miranda Langedijk

Langedijk Consult is gespecialiseerd in professionele (team) coaching & training. Effectief communiceren en (samen)werken en burn-out preventie en stressreductie.