Boekrecensies

 

Op deze pagina kun je boekrecensies downloaden zoals ze door Langedijk Consult zijn gepubliceerd.


Recensies

Ria van Dinteren: Brein in onderwijs

Het onderwijs is continu aan verandering onderhevig. Door het bestuderen van leergedrag en het waarnemen van veranderingen worden telkens nieuwe onderwijsmethodieken ontwikkeld en toegepast. De neurowetenschap, waarbij het brein op wetenschappelijke wijze wordt onder-zocht, vormt een aanvulling op dit bestaande systeem en de kennis die we reeds hebben. Een boekrecensie door Nannette de Boer


Helen Kennerly: Zonder angst of zorgen

Negatieve gevoelens als angst, stress, nervositeit en spanning heeft iedereen wel eens. Soms hebben deze gevoelens echter zo'n grote invloed op de kwaliteit van je leven, dat ze je belemmeren in je dagelijks functioneren. Vermijden van situaties en ervaringen kan een tijdelijke oplossing zijn, maar verergert de problemen op de lange termijn. Een boekrecensie door Nannette de Boer


Cobi Brouwer: Coachen naar eigenheid

Op de achterflap van dit boek staat: "Coachen naar eigenheid brengt iemand zodanig bij zichzelf dat deze het eigen talent herkent en tot bloei brengt. Om dit te ontdekken en vorm te geven is het nodig dat iemand zichzelf kent. Nabijheid tot jezelf is de essentie".
Het boek dat aansluit op "Onorthodoxe interventies bij coachen" van dezelfde auteur, is bedoeld voor coaches, supervisoren en trainers, die daaraan ter verdere ontwikkeling willen werken met hun klanten, maar ook voor henzelf. Boekrecensie door Hetty Knippen.


Fred Krautwurst e.a.: Netwerken. Tips & tools

Iedereen heeft een netwerk. Lang niet iedereen ervaart dat zo en nog minder mensen zetten hun netwerk bewust in. Jammer, want met alle contacten die je hebt ben je maar zes schakels verwijderd van iedereen op deze planeet. Aldus de netwerkwaaier.


Chuck Hannabarger e.a.: Balanced Scorecard for Dummies

Een Balanced Scorecard is een managementsysteem waarmee bedrijven hun belangrijkste
strategieën en doelstellingen kunnen opstellen, controleren en behalen. Daarbij wordt uitgegaan van vier perspectieven:
- het klantperspectief
- het financiële perspectief
- de interne processen
- leren en groeien


Karin Bech: Teammanagement

“Hoe vergroot ik de effectiviteit van mijn team?” Dat is de vraag die centraal staat in dit boek in de reeks van de Middelmanagement Bibliotheek. Een boek gericht op het succes van teamleiders: praktisch van aard en voorzien van tips en voorbeelden.


Peter Gerrickens e.a.: Levenskunstspel

Spelrecensie door Miranda Langedijk voor het Nederlands Tijdschrift voor Coaching.


Alyss Thomas: De 1000 belangrijkste vragen van je leven

Boekrecensie door Miranda Langedijk voor het Nederlands Tijdschrift voor Coaching.
In “De 1000 belangrijkste vragen van je leven, op weg naar persoonlijk geluk” door Alyss Thomas, passeert een groot aantal onderwerpen de revue. De vragen gaan over allerlei onderwerpen die er toe doen in je leven, zoals: tijdsbesteding, relaties, communicatie, waarden en overtuigingen en omgaan met onverwerkte gebeurtenissen.


Daniel Vloeberghs: Human Resource Management: Fundamenten en perspectieven

Boekrecensie door Miranda Langedijk voor het Nederlands Tijdschrift voor Coaching.
Wanneer je als coach werkt voor de zakelijke markt dan heb je niet alleen te maken met individuele klanten maar ook met de organisaties waar zij werkzaam zijn. Het succesvol inbedden van coachingstrajecten in organisaties vergt kennis van Human Resource Management. HRM betreft alle management beslissingen die de relatie tussen de organisatie en haar medewerkers (haar menselijke hulpbronnen) beďnvloedt.
Daniel Vloeberghs’ HRM is een lijvig standaardwerk (546 pagina’s) over een vakgebied in ontwikkeling. Het boek is bedoeld voor een ieder die zich professioneel, vanuit werk of opleiding, bezig houdt met HRM.


Lenette Schuijt: De kracht van bezieling

Boekrecensie door Miranda Langedijk voor het Nederlands Tijdschrift voor Coaching.
De kracht van bezieling door Lenette Schuijt is typisch zo’n boek waarvan de waarde in grote mate bepaald wordt door wat je er zelf in stopt, aan aandacht en energie. Het heet een ‘praktijkboek’. Dat kun je opvatten als een boek dat praktisch toepasbare kennis bevat, maar het is in dit geval vooral een boek dat verleidt tot het in praktijk brengen van de vele tips, oefeningen en experimenten die er in staan. Een boek dat aanzet tot reflectie. Reflectie over een thema dat levenslang leren impliceert.


Eckhart Tolle: De kracht van het nu

Eckhart Tolle noemt zijn boek “De kracht van het nu” een gids voor spirituele verlichting. Een (zelf)benoemde goeroe die aangeeft hoe tot een gelukkiger leven te komen. Mijn haren gingen overeind staan bij die gedachte en het feit dat het boek een absolute best-seller is wekt bij mij dan ook nog flink argwaan. Maar al lezend moest ik al snel toegeven dat het boek, wanneer je jezelf en de goeroe met twee benen op de grond en een stevige knipoog blijft bekijken, veel goeds te bieden heeft.

In de pers!

Miranda Langedijk

Onder "Langedijk Consult: in de pers" tref je informatie over wat er zoal door en over Langedijk Consult is gepubliceerd.