Persoonlijk Leiderschap

Persoonlijk Leiderschap

Werken aan je persoonlijk leiderschap is het ontwikkelen van een manier van leven en werken die je steeds dichter bij jezelf en het realiseren van jouw doelen brengt, terwijl je ook steviger en prettiger in je relaties met anderen gaat staan.

Een manier van in je leven staan die blijkt uit je houding en gedrag. Het is niet voor niets dat persoonlijk leiderschap een competentie is die in zeer veel functies wordt gevraagd.

Waar werk je dan aan?

  • Wees je eigen leider. Durf jezelf te zijn, maak je dromen waar en gebruik je talenten.
  • Neem verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag.
  • Vergroot je invloed, wees proactief.
  • Leer effectief en efficiënt gedrag herkennen toepassen.
  • Wees mild voor jezelf en anderen.
  • Waardeer anderen en jezelf.
  • Zorg goed voor jezelf en durf te voelen. Jij bent het instrument.

Het is niet wat anderen denken over jou dat telt, het is wat jij denkt over jezelf.

Wil je graag actief aan de slag met het versterken van je persoonlijk leiderschap?

Dan is onze open tweedaagse training Effectief & Assertief Communiceren iets voor jou.

Artikelen over Persoonlijk Leiderschap

bepaal je eigen koers

Bepaal je eigen koers

Persoonlijk leiderschap gaat over het bewust ontwikkelen van je levenshouding. Een thema voor een ieder die ten volle van het leven wil genieten. In dit artikel vijf cruciale tips om je eigen basis te checken en desgewenst oude patronen los te laten om je persoonlijk leiderschap te versterken.
Lees artikel >
Invloed proactief

Vergroot je invloed, wees proactief

Met een proactieve houding is het eenvoudiger meer invloed uit te oefenen in je werk. In dit artikel handvatten voor meer inzicht in je cirkels van betrokkenheid en invloed en 3 voorwaarden om op je gemak invloed uit te oefenen.
Lees artikel >
Invloed uitoefenen

Meer invloed uitoefenen in je werk

Dit artikel gaat over het beïnvloeden van 3 basis voorwaarden om lekker en effectief te kunnen werken. Wat werkt en wat zijn de consequenties als je geen invloed uitoefent? Met praktische tips om direct meer invloed uit te oefenen in je werk.
Lees artikel >
kind springt van rots in armen van vader zelfvertrouwen vertrouwen

De kracht van vertrouwen

Een artikel over het vergroten van vertrouwen. Waarom zou je, wat is het, hoe doe je dat en waar begin je? Meer over Stephen Covey’s Speed of trust (De snelheid van vertrouwen), de vijf cirkels van vertrouwen en de Slim Vertrouwen matrix.
Lees artikel >
Meisje voor spiegel met kroon zelfvertrouwen

De kracht van zelfvertrouwen

Als er één aspect is dat mensen krachtig maakt en dat de basis is voor geluk, goede relaties en succes, dan is dat wel zelfvertrouwen. In dit artikel tips voor het verkrijgen van meer (zelf)vertrouwen.
Lees artikel >
Man steekt hand uit relatievertrouwen

Werken aan relatievertrouwen

Hoe verbeter je het beeld dat anderen van je hebben, hoe bouw je aan het vertrouwen van anderen in jou en jullie relatie? Zodanig dat je meer en beter samenwerkt? In dit artikel tips om zelf tot quick wins te komen als je aan jouw relatievertrouwen wilt werken!
Lees artikel >
Waarderen duimen omhoog

Waarderen? Gewoon doen

Waardering door en voor anderen én waardering voor jezelf is heel belangrijk. Minder onzekerheid, meer zelfvertrouwen en verbinding: jezelf aanleren te waarderen levert enorm op.
Lees artikel >
Reflecteren water bomen

Reflecteren kun je leren

Er is geen groei in (persoonlijk) leiderschap zonder (zelf)reflecterend vermogen. Beter leren reflecteren helpt je om je kwaliteiten effectiever in te zetten in je professionele en persoonlijke leven. In dit artikel gaan we in op het belang van een vriendelijke innerlijke dialoog voor het effect van zelfreflectie. Verder lichten we STARR model toe. Een veelgebruikte methode om te reflecteren op specifieke situaties en het gedrag van jezelf en anderen daarin. Compleet met stappenplan en voorbeeldvragen. Als je wilt kun je er direct zelf mee aan de slag!
Lees artikel >
Zelfinzicht Ijsbergmodel McClelland

Vergroot je zelfinzicht

Reflecteren is gericht op het meer en meer zicht krijgen op dat wat zich in de praktijk werkelijk voordoet. Dat vergt jezelf ‘de goede vragen’ stellen én weten hoe je om kan gaan met je antwoorden, zodanig dat je tot nieuwe inzichten komt. In dit artikel leggen we uit hoe het IJsbergmodel van McClelland je kan helpen om je zelfinzicht te vergroten. We bieden je daartoe een concreet stappenplan om jezelf ‘de goede vragen’ te stellen.
Lees artikel >
Dubbel houten venster boom

Ik ben OK, jij bent OK: het OK Kwadrant

Hoe je denkt over jezelf in relatie tot de ander bepaalt niet alleen je zelfbeeld, maar ook hoe je je, in praktijk, verhoudt tot anderen. In dit artikel bespreken we het OK Kwadrant (Ik ben OK, jij bent OK). Wat houdt het in en waarom is het zo belangrijk?
Lees artikel >
zelfscan scan

Zelfscan Ik ben OK, jij bent OK

Het OK Kwadrant bestaat uit 4 vensters waardoor je kunt kijken naar de wereld. Door welk venster je kijkt, beïnvloedt hoe je communiceert en samenwerkt. Welke keuzes maak je in je communicatie en samenwerking? Welk pad sla je in? Wil je meer door het ‘Ik ben OK, jij bent OK’-venster kijken en gericht onderzoeken waar je winst kunt behalen? Doe dan onze Zelfscan!
Lees artikel >
Ballonvaart kleurrijk zon zelfvertrouwen loslaten

Werken aan zelfvertrouwen

Je zelfvertrouwen hangt sterk af van het beeld dat je van jezelf hebt. Het is dus belangrijk hoe je over jezelf denkt. En in dat denken over jezelf kunnen vrij gemakkelijk ‘fouten’ sluipen. In dit artikel inzichten en tools om te werken aan zelfvertrouwen door het herkennen en loslaten van denkfouten.
Lees artikel >
Twee paden in bos, kiezen, ander pad bewandelen, omdenken

5 OMDENK-strategieën om in te zetten bij denkfouten

Hoe we over onszelf denken kan van invloed zijn op ons zelfvertrouwen. En in dat denken over jezelf kunnen vrij gemakkelijk ‘fouten’ sluipen. Om een denkfout te kunnen herkennen, heb je het nodig om eerst stil te staan en je bewust te zijn van en te reflecteren op je gedachten. In dit artikel 5 manieren om je denkfouten in kaart te brengen en om te buigen.
Lees artikel >
Zonsopgang boven weilanden met reflectie boom in water

OMDENK-strategieën toepassen

In de manier waarop we over onszelf denken kunnen gemakkelijk fouten sluipen. In dit artikel een tweede set van veelvoorkomende denkfouten. Met 5 OMDENK-strategieën, reflectievragen en en praktische oefening om alternatieve gedachten te ontwikkelen.
Lees artikel >

Klanten over onze coaching
gericht op persoonlijk leiderschap