Referentie Leo Kanner Onderwijsgroep: Effectieve communicatie en samenwerking

Referentie Leo Kanner Onderwijsgroep: Effectieve communicatie en samenwerking

Teamcoaching, intervisiebegeleiding en individuele coaching binnen een scholengroep  

Sinds 2011 heeft Langedijk Consult verschillende individuele en teamcoachingstrajecten alsmede intervisiebegeleiding voor de Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep verzorgd. Ook in het schooljaar 2013-2014 mogen wij hier Partner in Professionalisering zijn. 

De Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep is een scholengroep die bestaat uit vijf scholen voor basis en voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek. De groep heeft als missie het bieden van onderwijs aan haar leerlingen, zodat ze zich zowel op sociaal/emotioneel als op cognitief gebied optimaal kunnen ontwikkelen.

Van Steven Baart, Bouwcoördinator bij de Leo Kannerschool VSO, ontvingen we onderstaande mooie  referentie.

Communicatie en samenwerking

Ik heb Miranda voor het eerst ontmoet in 2011. Onze school had een zwakke beoordeling ontvangen van de onderwijsinspectie. Onder andere op basis daarvan wilden we in het schooljaar 2011-2012 kwaliteitsverbeteringen aanbrengen op verschillende gebieden.

Het team is heel groot (ruim 40 leerkrachten). Vanwege de grootte van het team en een aantal nieuwe management- en zorgfuncties was het van belang om o.a. aandacht te besteden aan de onderlinge communicatie en samenwerking.

In de sessies met Miranda werkten we met elkaar aan hoe zit je vergaderingen voor, het voeren van functioneringsgesprekken, het geven en ontvangen van feedback, het maken en nakomen van afspraken, tijdige communicatie en samen invloed uitoefenen.

Onderlinge afspraken
Aan het begin van het traject hebben we samen, om de veiligheid te borgen, gedragsregels afgesproken. 
Wat ik mooi vond is dat Miranda ons niets oplegde. Door de veilige en open sfeer die door ons samen was gecreëerd, voelde een ieder zich vrij om als individueel lid zijn of haar bijdrage te leveren. Het team heeft concrete afspraken en regels gemaakt en vastgelegd. En die afspraken hanteren we nu nog steeds. Ze zijn inmiddels ingebed in onze cultuur.

Maatwerk
De trajecten van Langedijk Consult zijn altijd maatwerk. Miranda speelt heel goed in op de actuele situatie en wijkt waar nodig af van het programma. Dat heeft ons geholpen om onze eigen creativiteit kwijt te kunnen in het traject. 

Trots: meetbaar resultaat
Na een jaar hard werken kregen we in het begin van het schooljaar 2012-2013 een positieve beoordeling van de schoolinspectie. Daar waren we natuurlijk heel trots op! In mei van 2014 werd het doorzetten van de lijn die we hebben ingezet beloond en kregen we zelfs een nog betere beoordeling.

Persoonlijk
Ook in de individuele coachingsgesprekken die ik met Miranda voer, levert ze maatwerk. Ik heb het gevoel dat ik helemaal mezelf kan zijn. Daardoor vergeet ik wel eens dat ik haar cliënt ben. Ze is ontzettend kundig, attent en opgewekt. En dat geeft me energie. Ze is ook heel direct, weet snel wat er speelt en daagt me iedere keer weer uit om een stapje verder te zetten in mijn ontwikkeling.

Dat geeft me de inzichten om verder te gaan en om mijn verworven kennis over te dragen op anderen binnen mijn afdeling. Ik stap tegenwoordig zelf gemakkelijker op anderen af om feedback te geven of te vragen en ben me bewuster van hoe ik me gedraag, in direct contact, maar ook in de mails die ik schrijf.

2013-2014: Kwaliteit onderwijs en ondersteuning
Miranda begeleidt onze school ook in dit schooljaar. Ze ondersteunt het Locatie Management Team in het proces om de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de verschillende afdelingen scherper te krijgen, met als doel nog effectiever samenwerken aan kwaliteit van onderwijs en ondersteuning. Alle deelnemers zijn zeer positief over dit traject (gemiddeld een 9,2 voor Miranda als trainer). Verder starten we bij Langedijk Consult nog voor de zomer met een intervisietraject voor de bouwcoördinatoren.

Alle trajecten, in teamverband en individueel, die Miranda op onze school heeft verzorgd hebben stuk voor stuk bijgedragen aan mijn persoonlijke groei en ontwikkeling.