Referentie: Professionele begeleiding bij burn-out maakt het verschil!

Referentie: Professionele begeleiding bij burn-out maakt het verschil!

Ik heb kennis gemaakt met Miranda via een teamcoachingstraject dat zij verzorgde in onze organisatie.
Ze kwam heel rustig over, zoemde heel prettig in op wat een ieder naar voren bracht, en tegelijkertijd wist ze steeds feilloos te benoemen wat er werkelijk speelde.
Dit leidde breed tot bewustwording en het gaf mij direct veel vertrouwen.

Aangezien ik op dat moment tegen een burn-out aanliep en het niet meer lukte om daar zelf uit te komen, heb ik, in overleg met de organisatie, de beslissing genomen om een individueel coachtraject bij Miranda te volgen.

In het hele traject heeft Miranda iedere keer heel goed aangevoeld op welk punt ik in het proces zat. Ze gaf mij de ruimte om het verdriet op mijn tijd los te laten. Miranda is op geen enkele manier veroordelend. Hierdoor voelde ik me vrij om te zijn wie ik was. Ik heb dat als heel fijn ervaren.

Door actief te luisteren en door te vragen, zette Miranda me iedere keer aan tot nadenken en reflecteren. Hierdoor kon ik zelf benoemen wat er speelde. Daar waar nodig gaf ze woorden aan gevoelens, waar ik zelf naar zocht.

Aan het begin van het coachingstraject heb ik mezelf vier doelen, vooral gericht op het werk, gesteld. Hier hebben we iedere sessie aan gewerkt. In de loop van de tijd zijn er steeds andere, nieuwe zaken bij gekomen. Daar was ook ruimte voor.

Na het coachingstraject stel ik nu veel bewuster grenzen. Ik (h)erken mijn eigen gevoelens beter. Er is meer balans gekomen tussen zaken heel goed willen doen en goed zorgen voor mezelf.

Het gevoel te ‘moeten’ was heel groot, ik kan nu veel beter ‘loslaten’. Verder heb ik ontdekt welke kwaliteiten ik al bezit. Dat heeft me veel steun gegeven.

Ik heb tijdens het coachingstraject ook heel veel gehad aan de tweedaagse training Effectief & Assertief Communiceren die Miranda in haar trainingspraktijk geeft. Hierin heb ik in een kleine groep, op een ontspannen manier, veel geleerd. Ik ontdekte hier ook nieuwe kwaliteiten die ik verder ga ontwikkelen.

Aan het begin van het traject had ik als doel om weer gezond in mijn werk te staan en een goede balans te hebben tussen werk en privé. Naar mijn idee is dat zeer goed geslaagd.

Miranda, heel hartelijk dank voor je begeleiding. Dat heeft echt verschil gemaakt!

Marja