Referentie: Enorm goed luisterend oor

Referentie: Enorm goed luisterend oor

Erg sterk aan Miranda vind ik haar enorm goed luisterend oor, de rust die ze geeft en het gemak waarmee ze analyseert. Ze biedt op een begrijpelijke en gemakkelijke manier structuur. Daarnaast is ze zeer goed georganiseerd wat betreft het toesturen van mails en oefeningen ter ondersteuning. Alles is direct praktisch toepasbaar.

Nathalie Blom, Hoofd Marketing & Communicatie bij ARTIS