Referentie AYE: Rust en respect

Referentie AYE: Rust en respect

Wat direct opvalt aan Miranda is de rust die ze uitstraalt en het respect dat ze voor haar klanten en opdrachtgevers heeft. Ze zorgt daarmee dat je tijdens een gesprek die rust zelf ook ervaart en je veilig voelt.

Ze is heel sensitief ten aanzien van dingen die niet gezegd worden en maakt ze bespreekbaar op een mooie, veilige manier: door niet te oordelen, maar waar te nemen en te benoemen wat er gebeurt.

Miranda pakt zeer goed door. Ze neemt op een heel prettige, doortastende manier de tijd om de kern volledig boven tafel te krijgen. Op zo’n manier dat een ieder zelf gaat zien wat er echt speelt.

Ze zoekt naar overeenkomsten tussen partijen en legt een stevige basis, waardoor je op de werkvloer weer samen verder kunt. Daar ben ik heel blij mee!

Frederique Kok, manager Yacht Service Akerboom Yacht Equipment