Referentie: Veiligheid en senioriteit

Referentie: Veiligheid en senioriteit

Miranda voelt feilloos aan wat nodig is, zowel in een team- als in een individueel coaching traject.
Ze is altijd goed voorbereid, maar laat het moment bepalen wat er nodig is. De agenda is (of lijkt) bij Miranda nooit vooraf bepaald. Het coaching doel is dat wel.

In het teamtraject hebben we als managementteam meer begrip voor elkaar, elkaars drijfveren, gedachten, motivatie en elkaars positie gekregen. We hebben elkaar ook beter leren kennen als persoon en zijn daardoor individueel en als team beter in onze kracht gaan staan.

Ook de persoonlijke coaching gesprekken met Miranda zijn altijd veilig. Ze gaat vertrouwelijk en integer om met de informatie die ze ontvangt. Ze komt ook terug op eerder besproken zaken om deze steeds weer scherper te krijgen. Wanneer er een belangrijk moment, situatie of punt op tafel komt dat eerst goed moet worden uitgediept om verder te kunnen gaan, gaat daar de aandacht en energie naartoe. Dat herkent ze feilloos en die kwaliteit intrigeert mij.

Miranda bezit een hoge mate van senioriteit en put uit vele jaren kennisontwikkeling en ervaring. Die zaken reikt ze ook aan, zodat je er op je eigen manier en tempo mee aan de slag kunt gaan. De keuze of je het ook aanpakt ligt bij de coachee!

Erik Smit, eigenaar ABC Facility Services en hoofd Facilitair Bedrijf GVB