Referentie: Richting door timemanagement

Referentie: Richting door timemanagement

Ik heb Miranda’s Timemanagement training ‘Kiezen voor ruimte’ gevolgd evenals de daarop volgende cursus voor gevorderden.
Tot slot heb ik een wandelcoachingsgesprek met Miranda gedaan. Het gaat me prima na ons gesprek.


Werken aan timemanagement bleek meer dan ‘beter plannen’. Het heeft me duidelijk gemaakt welke kant ik op wil. Ik bleef nadenken over de vraag of ik van werk zou moeten veranderen. Nu weet ik zeker dat ik dat wil én waarom. Een beetje wist ik ook al dat de wens van werk te veranderen niet alleen met het werk zelf te maken had (werkdruk etc.) maar ook met de wens erbij te horen en iets ‘zinvols’ te doen. Iets waar mijn hart ligt (milieu, duurzaamheid). Dus daar ga ik verder in zoeken.

Ik had er niet echt een voorstelling van, hoe een coachingsgesprek er uit zou zien en achteraf gezien vond ik, dat Miranda door de vragen die ze stelde, erg goed naar de kern wist door te dringen en mij ook op een bepaalde manier een spiegel voorhield…
Kortom: ik kwam met een tevreden en prettig gevoel thuis.

Ik merk dat ik af en toe nog vast loop in oude patronen, maar ook dat het me steeds beter lukt, me er weer uit te trekken en mijn weg te vervolgen…
Bedankt en tot ziens/mails!

Groet, Eva