Referentie: Ruimte voor eigen inbreng

Referentie: Ruimte voor eigen inbreng

Ik heb door de training Effectief & Assertief Communiceren inzicht gekregen in hoe iets, wat vroeger is gebeurd,  invloed heeft op mijn hele handelen nu. Hierdoor kan ik nu veel bewuster de keuzes maken in hoe ik voortaan wil handelen. Het heeft me ruimte gegeven om uit oude patronen te stappen.

Ik ga nu meer uit van mijn eigen waarden in plaats van dat ik doe wat ik denk dat anderen van mij verwachten. Miranda is heel rustig en geeft iedereen de ruimte om zijn eigen inbreng te geven. Ze gaat er dieper op in wanneer ze ziet dat er meer gebeurt dan er gezegd wordt. 

Wendy Prins, Persoonlijk begeleider WoondroomZorg