Referentie: Rust en energie

Referentie: Rust en energie

Tijdens mijn coachtraject bij Miranda heb ik de training Effectief & Assertief Communiceren gevolgd. Ik vond dit een heel waardevolle aanvulling. Alles wat ik inmiddels geleerd had in het coachtraject, kon ik gaan toepassen in een groep. De aandachtspunten van een ieder kwamen op een hele prettige manier aan bod. In de groep geef en ontvang je feedback. Zo krijg je volop handvatten om zaken handiger en slimmer te doen.

Praktisch toepasbaar in het nu
Van Miranda ontving ik tijdens het coachtraject ook veel feedback. Zij geeft heel helder terug hoe je anders naar zaken kunt kijken. Wat ik heel prettig vond is dat ik me vrij voelde om alles wat ik wilde in te brengen en samen met haar op te pakken. Zo kwamen zaken die voor mij op dat moment actueel en belangrijk waren heel goed aan bod.
De handvatten die Miranda biedt zijn heel praktisch en gericht op het hier-en-nu. We spraken bijvoorbeeld over het inbouwen van meer rust. Door te onderzoeken op welke momenten ik me onrustig voelde, kon ik vervolgens deze rustmomenten gaan inpassen in mijn dagelijks leven.

Rust en energie 
Bij Miranda kan en mag alles er zijn, niets is verkeerd. Ze geeft niet alleen gerichte feedback en stelt goede vragen, ze geeft ook volop bruikbare tips en inzichten. Ze vraagt door en trechtert informatie, zodat je tot de kern komt. 
Tijdens de training en de coaching houdt Miranda de samen afgestemde doelen steeds goed voor ogen. Ze herinnert je ook aan de doelen die je inmiddels al bereikt hebt.
Het coachtraject heeft me veel rust gebracht én ervoor gezorgd dat ik me weer actief voel. Ik sta weer met volle energie in mijn leven. 
Ik vind het een aanrader!

Senior Specialist Invordering, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier