Referentie: Stap verder

Referentie: Stap verder

Door deel te nemen aan de training Effectief & Assertief Communiceren heb ik een extra stap kunnen zetten in mijn totale coachtraject. Ik heb nog meer inzicht gekregen in de technieken om assertiever te kunnen zijn en effectiever te communiceren.
Het was fijn om mijn ervaringen te kunnen delen met ‘gelijkgestemden’. 
Ik voel dat ik weer een stap verder ben gekomen om voor mezelf op te komen én er te zijn!

Eveline, Projectleider Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier