Referentie: Stevig staan

Referentie: Stevig staan

Onze afdeling bestaat uit een klein, professioneel team met goed gebekte mensen. Ten behoeve van ondersteuning van de afdeling is een secretarieel medewerkster in dienst. Voor de uitvoering van haar werkzaamheden is zij voor een groot deel afhankelijk van zaken die haar door de professionals moeten worden aangeleverd. Die aanlevering gebeurt niet altijd stipt op tijd danwel is onvolledig of slecht verzorgd. De medewerkster heeft veel moeite haar collega’s daar op aan te spreken.

Ze maakt zich klein en kwetsbaar in die contacten (“Sorry, dat ik je er om vraag, ik weet dat je het druk hebt,…”), terwijl er harde afspraken liggen over de wijze waarop de zaken dienen te worden aangeleverd. De medewerkster schakelt mij vaak in om de professionals weer even kort en bondig aan de afspraken te herinneren.

Daarnaast is de medewerkster erg gevoelig voor de sfeer op de afdeling en tussen collega’s onderling. De professionals laten zich door elkaar niet alles zeggen en aanleunen, dus af en toe knettert het in een teamvergadering of in de wandelgangen. De medewerkster, die zelf buiten de ‘conflictsituaties’ staat trekt zich dat erg aan en neemt dit ook mee naar huis. Ze wordt er (letterlijk) ziek van… We besluiten om eens te kijken of een coach haar kan helpen meer weerbaar en minder kwetsbaar te worden.

Er vindt een intakegesprek met Miranda plaats. De medewerkster is enthousiast over de inhoud van dat gesprek en heeft er vertrouwen in dat het haar iets op kan leveren. Een half jaar en acht gesprekken later wordt de coaching afgesloten.
Ik ben verbaasd en ontroerd over de resultaten van het coachingstraject! Ik heb de medewerkster (‘sorry, dat ik hier ook werk’) zien veranderen in een bewuste, stevige vrouw, die zich niet door professionals laat afschepen als ze iets van hen wil. Die ze aan durft te spreken op de afspraken die zij niet nakomen. Die meer inzicht heeft gekregen in gedrag en reacties van anderen en begrijpt dat spanningen tussen anderen niet van haar zijn. Die weet dat ze er mag zijn, dat ze mag zijn wie ze is en dat ze daarvoor dichtbij zichzelf moet blijven.
Ook de collega’s hebben de verandering met bewondering en waardering waargenomen. Er kan gecommuniceerd worden op gelijkwaardig niveau. Je hoeft niet extra tactisch of voorzichtig te zijn; jijzelf mag ook zijn wie je bent!
Tot slot is de medewerkster zelf ook erg ingenomen met de resultaten en groei die ze heeft doorgemaakt. Ze ervaart sommige inzichten als ‘een bevrijding’. In het werk komt dat duidelijk naar voren.

Onze afdeling heeft een zeer beperkt budget en we moeten heel erg op de kleintjes letten. Een individueel coachingstraject financieren is dan ook een aardige rib uit ons lijf, maar deze investering was het meer dan waard want onze hele afdeling plukt er nu de vruchten van!

T.H., manager