Referentie Stichting Schakelring: Duurzame cultuurverandering in de (woon)zorg

Referentie Stichting Schakelring: Duurzame cultuurverandering in de (woon)zorg

Cultuurverandering, teamcoaching en executive coaching binnen een grote woonzorginstelling

Stichting Schakelring biedt in Midden-Brabant verschillende diensten in woongenot, zorg op maat en welzijnservices aan voornamelijk ouderen. Schakelring is de verzamelnaam voor de elf unieke woonzorgcentra en alle medewerkers, samen met familie en vrijwilligers, die bij de stichting horen.

Langedijk Consult verzorgt met regelmaat cultuurverandertrajecten, teamcoaching en executive coaching binnen Stichting Schakelring. 

Van Marion van Beurden, Locatie Manager, ontvingen wij onderstaande, mooie, referentie:

Ik wil Miranda voor de volle 100% aan iedere organisatie aanraden!
In de afgelopen jaren heeft zij voor onze organisatie in het kader van bewustwording en verandering verschillende zeer effectieve coachings- en begeleidingstrajecten verzorgd met duurzaam resultaat.

Snel, adequaat en integer
Miranda kan heel snel analyseren en tot de kern komen van wat er speelt. Ze hoeft maar 1 of 2 ochtenden mee te lopen en ze doet een uitstekende analyse van wat er speelt binnen een team. Ook in haar persoonlijke coaching van managers en professionals binnen Schakelring blijkt dit. Ze stelt gerichte vragen en zorgt voor nieuwe inzichten.

Binnen woonzorgservicecentrum Zandley van Stichting Schakelring heeft Miranda bij verschillende welzijn- en zorgteams jarenlange patronen in werkprocessen doorbroken.
Ze liet teamleden met gebruik van gevarieerde werkmethodieken op een zodanige manier naar hun eigen rol binnen het team en de daar bijbehorende processen kijken, dat ze met elkaar de oplossing voor de vraagstukken konden vinden. De deelnemers ervaren deze aanpak niet alleen als leerzaam en gericht op ontwikkeling, maar hebben er ook heel veel plezier in, om op deze manier te werken. Bovendien biedt de methode vele eyeopeners voor allen.

Miranda is integer, open en direct en ze creëert een sfeer van vertrouwen. Het gevolg is dat mensen zich volledig open stellen waardoor zij individueel en in teams aan de slag kunnen met wat nodig is om effectiever en prettiger (samen) te werken. Ze kan heel goed invoelen en contact leggen. Van hoog naar laag in de organisatie. Haar manier van werken en het benoemen van de relevante vraagstukken op een manier die meteen voor iedereen herkenbaar is én voor de personen hanteerbaar is, voelt dan ook aan als een cadeau!

Duurzaam
Haar aanpak blijkt een duurzame aanpak. Ook na afronding van een teamcoachingstraject passen medewerkers steeds opnieuw dezelfde methodiek toe om processen te verbeteren. Dit heeft een effect gehad op de organisatie van Zandley: de overlegstructuur is hierdoor verbeterd, men reflecteert meer en vaker op het eigen functioneren, men is beter in staat positieve én negatieve feedback te geven en ontvangen, men maakt heldere afspraken met elkaar en komt deze na, én men is veel meer proactief en oplossingsgericht.

Deze enthousiaste inzet en effectieve verandering in de werkwijze heeft zeker bijgedragen aan het verkrijgen van het hoogste kwaliteitskeurmerk in de zorg, GOUD, voor de prestaties van Zandley in de zorg (PREZO). Medewerkers voelen zich bekwaam om hun vak goed uit te oefenen. Dit resulteert in hoge kwaliteit, waar cliënten van profiteren. De klanttevredenheid en de medewerkertevredenheid op de locatie Zandley zijn dan ook goed en afgelopen jaar opnieuw gestegen.

Klaar voor de toekomst
Momenteel zijn er veel veranderingen in de zorg. Medewerkers moeten zich bekwamen om aan alle nieuwe eisen te voldoen. Door de teamcoachingstrajecten van Langedijk Consult voelen de medewerkers zich nu sterk en bekwaam om hun vak goed uit te oefenen. Ze zijn volledig voorbereid op de toekomst!

Marion van Beurden, Locatie Manager Stichting Schakelring

Juni 2016: weer goud!

Tot ons grote plezier heeft de locatie waar de teams zijn gecoacht in 2013 goud behaald in de audits zowel met de uitkomsten van de medewerkers (MTO) als cliënt (CTO) tevredenheidsonderzoeken! Zij hebben het kwaliteitskeurmerk PREZO voor verantwoorde zorg, met glans ontvangen! Mede naar aanleiding van de genoemde trajecten in deze organisatie zijn sindsdien elk jaar vervolgtrajecten met ons opgestart in andere locaties en met de staf van deze organisatie.
In 2015/2016 startte bijvoorbeeld de coaching van enkele teams in weer een andere locatie. 

Gastvrijheidszorg met Sterren
Bij de 10 meest gastvrije locaties van Nederland in de categorie Verpleeg-en Verzorgingshuizen zijn zowel Eikendonk als Zandley bekroond met vijf sterren voor de gastvrijheidszorg Award 2016. Eikendonk, nieuw in de top 10 haalde hiermee een 6e plaats en Zandley, net als in 2015, de 2e plaats! Schakelring doet het goed, mogen we wel zeggen!

Zo’n 150 zorginstellingen hebben in 2016 deelgenomen aan de ingrijpend vernieuwde audit van Gastvrijheidszorg met Sterren.
Een opvallende tendens is dat steeds meer zorginstellingen het auditsysteem gaan gebruiken als intern hulpmiddel om de gastvrijheidszorg te verbeteren.
Er zijn tien genomineerden in de categorie Verpleging & Verzorging, waarvan twee locaties van Schakelring: Eikendonk in Waalwijk en Zandley in Drunen.

Waarderingssysteem
Gastvrijheidszorg met Sterren is een waarderingssysteem voor de kwaliteit van de gastvrijheidszorg in zorginstellingen. De waardering komt tot stand via interne beoordelingen van management, cliëntenraad, cliënten, medewerkers, vrijwilligers en familieleden en daarnaast via twee bezoeken door externe auditeurs, waarvan één bezoek als mystery guest. 

Gastvrijheidsaspecten die worden beoordeeld zijn onder meer ambiance, bejegening, beleid, eten & drinken, faciliteiten en klantvriendelijkheid. Een deskundige jury heeft deze toppresteerders beoordeeld en de winnaars geselecteerd die op 8 juni, tijdens een feestelijk Awardsdiner, bekend zijn gemaakt.