Referentie Stichting Schakelring: Effectief samenwerken!

Referentie Stichting Schakelring: Effectief samenwerken!

Cultuurverandering, teamcoaching en executive coaching binnen een grote woonzorginstelling 

Stichting Schakelring biedt in Midden-Brabant verschillende diensten in woongenot, zorg op maat en welzijnservices aan voornamelijk ouderen.
Schakelring is de verzamelnaam voor de elf unieke woonzorgcentra en alle medewerkers, samen met familie en vrijwilligers, die bij de stichting horen.

Langedijk Consult verzorgt met regelmaat teamcoaching voor verschillende teams binnen Stichting Schakelring. Tussen oktober 2012 en juni 2013 verzorgden we een teamcoachingstraject voor team Thuiszorg Zandley Drunen met als doel effectievere samenwerking en communicatie.

Het team heeft samen met Miranda hierin grote stappen gezet met als kers op de taart het verkrijgen van het hoogste kwaliteitskeurmerk in de zorg: de gouden PREZO!

Van Sieny van Pinxteren en Angeline Tijsse Klasen, respectievelijk teamleider en coördinator van het team Thuiszorg ontvingen we na afloop van het traject een zeer positieve referentie.

Wat heeft het traject jullie team opgeleverd?

“Respect voor elkaar, saamhorigheid en een hele goede verbetering in de communicatie binnen en tussen de twee subteams, waardoor we meer kwaliteit zijn gaan leveren. Medewerkers zijn zich veel meer bewust van wat hun kwaliteiten zijn en zijn deze meer gaan gebruiken. Teamleden hebben meer vertrouwen in elkaar gekregen. We ontvangen dan ook minder klachten en meer positieve reacties van cliënten. Medewerkers lopen anders rond, met vrolijke gezichten. Ze geven aan dat ze zich meer gewaardeerd voelen. Ze voelen zich meer betrokken, gehoord en verantwoordelijk voor het werk. En zijn zich bewust dat ze onderdeel zijn van de thuiszorg en Stichting Schakelring.”

Hoe hebben jullie het traject persoonlijk ervaren?

Sieny: “Ik heb de structuur teruggepakt door aan de slag te gaan met plannen en planmatig werken. Ik ben nu meer betrokken bij het team en zichtbaarder. Waar ik eerder in mijn eentje verbeterplannen bedacht en uitwerkte, heb ik nu samen met mijn team de visie bepaald en de instrumenten verzameld die nodig zijn om deze visie te realiseren. Dat voelt heel prettig en leidt tot zeer positieve resultaten. Miranda geeft je een handvat, zodat je anders gaat denken en doen om een doel te bereiken.”

Angeline: “Er staat geen los teamlid meer, maar iemand die deel uitmaakt van een zelfstandig sturend team. Ik was heel blij met de teamcoaching van Miranda. Miranda laat mensen nadenken. En ze is heel positief, niet bedreigend maar warm. Haar communicatie is open en empathisch, maar wel zeer to the point.
Door het traject zijn mensen veel doelmatiger en planmatiger gaan werken. Ze hebben scherp op het vizier dat we het allemaal doen voor de cliënt. Iedereen is er helemaal voor gegaan. Resultaat: de Gouden PREZO!”

Sieny: “Ik kan een teamcoachingstraject met Miranda absoluut aanraden aan anderen. Het is heel prettig om met Miranda te werken en het levert daadwerkelijk op dat mensen gaan meebewegen. Teamleden geven elkaar nu feedback, er is rust in het team en iedereen gaat voor de klant!”

Ervaringen van de teamleden 

  • “Zeker doen! Miranda kan je gevoel en wat in je hoofd zit goed vertalen naar duidelijke woorden en je zo een stuk vooruit helpen.” Joanne van Ekris
  • “Ik zou het zeker aanbevelen!” Ramona Schellekens
  • “Miranda kan duidelijk uitleggen, en presenteren. Ze heeft respect en luistert naar je en ze komt rustig over.” Annelies Rozen
  • “Je leert veel in de sessies. Ongemerkt praat je mee. Dat is fijn!” Renate v.d. Velden
  • “Ik kan het zeer aanbevelen!” Tony Korthout
  • “Goed voorbereid programma. Duidelijk en leerzaam.” Andjenie Loilargosain
  • “Ga dit vooral doen. Het is zeer zeker de moeite waard. Het team wordt hechter! Bedankt!” Joyce de Haan