Tag: duocoaching

duocoaching

Referentie: Prettige sfeer en verstandhouding

Sylvia: ik heb het (duo)coachtraject bij Miranda als geweldig ervaren. Miranda weet op een warme, luchtige én humoristische manier een spiegel voor te houden en geeft handvatten om alle issues aan te pakken.

LEES MEER >

Referentie: Procesbegeleiding en het geven en ontvangen van feedback

Marga T.: in de duocoaching met mijn leidinggevende heeft Miranda het proces zodanig begeleid dat onze communicatie en samenwerking nu optimaal is.

LEES MEER >