Tag: eye-opener

eye-opener

Referentie coach: Eye-opener

Nicolette Boes, Coaching in Motion: een cliënt die wat meer richting in zijn leven wil, kwam via het spel tot een fantastische ontdekking.

LEES MEER >

Referentie: Sessie met de Coach Toolkit bij De Lions

Activiteitencommissie Lions De Banne: de sessie leverde veel aanknopingspunten op hoe men die o-zo ingesleten gewoonten eenvoudig kan vervangen door andere en efficiëntere gewoonten.

LEES MEER >

Referentie: Meer ontspannen gesprekken voeren

Arjan Krosse, schroefasmonteur Akerboom Yacht Equipment: we wilden graag meer leren hoe beter om te gaan met stress en effectiever feedback te geven en te ontvangen. Iedereen had hierin een andere aanpak, zo konden we elkaar tips geven. Ik heb daar veel van geleerd.

LEES MEER >

Referentie: Eye-opener

Lilian Heitz, vrijwilligers coördinator Stichting DOCK wijkteam: de training Effectief & Assertief Communiceren was voor mij een eye-opener. Ik zie nu in dat ik zaken niet voor een ander moet invullen en dat als de ander iets vindt, ik dit bij de persoon kan laten.

LEES MEER >