Teamcoaching

Teamcoaching

Wij hebben veel ervaring met het begeleiden van teams die beter willen communiceren en samenwerken. Teams waar het rommelt omdat men heel hard werkt en onder druk staat. Of waar een gebrek aan visie, duidelijkheid, vertrouwen of veiligheid is.

In zulke teams loopt men het risico op:

  • Het niet (efficiënt) realiseren van de doelen
  • Een negatieve sfeer
  • Een toename van de ervaren werkdruk
  • Een toenemend verzuim, verloop, fouten, klachten en ontevredenheid

Wij zijn gespecialiseerd in het samen met de teamleden op een veilige wijze op tafel krijgen van datgene dat steeds onder tafel blijft, maar dat wel bepalend is voor de sfeer en het gedrag in het team. Om vervolgens samen een weg te vinden om prettiger én sterker verder te gaan. We werken sterk interactief en boeken én borgen samen met onze klanten het gewenste resultaat!

Drie voorbeelden van grotere team-trajecten

Begeleiding van het gehele management (140 managers) van een grote overheidsdienst bij een communicatie- en cultuurveranderingstraject.

Na de afsluiting van dit mooie bottom-up traject heeft Langedijk Consult hier, met het oog op borging, diverse intercollegiale overleggen, intervisie, maatwerktrainingen en (team)coaching verzorgd.
Begeleiding van een groep van bijna 50 managers op drie niveaus in een divisie. Coaching op het gebied van persoonlijk leiderschap, verzuim-interventies en het uitdragen van de gewenste (nieuwe) cultuur.

Sinds dit traject zijn we in steeds meer onderdelen van deze organisatie betrokken bij het verzorgen van individuele en teamcoaching.
Door de jaren heen begeleiding van een groot aantal teams (uitvoerend, facilitair en P&O) op verschillende locaties, gericht op samen verantwoordelijk, resultaatgericht en projectmatig werken en het in algemene zin verbeteren van de communicatie en samenwerking.

Wanneer men een volgende stap wil zetten in de kwaliteit, of wanneer er ergens iets speelt dat de kwaliteit zou kunnen schaden, dan worden we gevraagd om de doorontwikkeling weer een boost te geven. Ook door de teams zelf!

Klanten over Teamcoaching

Referentie: Veiligheid en senioriteit

Erik Smit, eigenaar ABC Facility Services en hoofd Facilitair Bedrijf bij GVB: Miranda voelt feilloos aan wat nodig is, zowel in een team- als in een individueel coaching traject. Ze bezit een hoge mate van senioriteit en put uit vele jaren kennisontwikkeling en ervaring.
Lees meer >

Referentie: Sparren met resultaat

Douwe Splinter, Directeur Leo Kannerschool VSO: Miranda heeft me mede gevormd tot de schoolleider die ik geworden ben. Sparren met haar heeft me veel (zelf)inzicht en zelfvertrouwen gegeven.
Lees meer >

Referentie GVB: Zorgvuldig en snel tot de kern

Leonie Boekel, Manager GVB: In mijn rol als manager binnen de modaliteit Tram hebben Miranda en ik samen een coachtraject voor het hele management van Tram opgezet. Miranda stelde direct bij aanvang de doelen en kaders van het traject scherp. Zo was meteen duidelijk wat we van elkaar en van…
Lees meer >

Referentie: Maatwerk met resultaat

Jack Oosthuizen, Manager Systemen en Energievoorziening GVB: De werkwijze van Miranda is heel zorgvuldig, zeer integer en heel persoonlijk. De sfeer die ze daarmee creëert voelt daardoor zeer veilig. Dit vind ik niet alleen zelf, maar met regelmaat hoor ik dit ook terug van mijn teamleden en andere collega’s.
Lees meer >