Professionele Coaching bij Communicatie Burnout en Stress

Op welke gebieden kunnen we je ondersteunen?

Door onze professionele coaching werk je aan effectieve communicatie en samenwerking, burnout preventie en stress reductie, persoonlijk leiderschap, timemanagement en meer in balans zijn. Coaching helpt je te ontwikkelen. Je krijgt nieuwe inzichten in jezelf en je gedrag. Je gaat meer ruimte ervaren om met je gevoel om te gaan. Je kunt een nieuwe koers inzetten en je zelfvertrouwen groeit.

Wanneer je op zoek bent naar een coach, dan heb je mogelijk iets in gedachten waar je graag professionele hulp bij zou willen. Op deze pagina geven we je een overzicht van de 7 thema’s waarvoor je bij ons aan het juiste adres bent. Over elk thema publiceren we met regelmaat artikelen. Wil je direct praktische tips en inzichten over de onderwerpen waarop wij coaching verzorgen, o.a. effectieve communicatie, samenwerking, burnout preventie en stress reductie? Bekijk dan onze themapagina’s.

Burn-outpreventie & Stressreductie

 • Loop je tegen je grenzen aan of ben je daar al een tijdje overheen?
 • Vind je het moeilijk om zaken los te laten?
 • Pieker je veel, maak je je zorgen, slaap je slecht en ervaar je stress?
 • Zou je beter voor jezelf willen zorgen?
 • Vind je het moeilijk om op te komen voor je eigen behoeften en belangen?
 • Ben je perfectionistisch, heb je het gevoel dat je het nooit (goed) genoeg doet?
 • Heb je het gevoel niet gewaardeerd te worden of onbelangrijk te zijn (“ik doe er niet toe”, “ik zorg vooral voor anderen”)?
 • Zit je niet lekker in je vel, zijn er spanningen of conflicten, voel je je onzeker, teleurgesteld of machteloos?
 • Heb je te weinig energie of tijd over om te genieten?

Herken je één of meerdere van deze punten dan kan coaching helpen om eens goed te bekijken hoe hoog de lat precies ligt en hoe je daar zo mee om kunt gaan dat je weer lekker in je vel komt te zitten én dat je ook in de toekomst weer met plezier en energie kunt werken. Ben je uitgevallen? Dan helpen wij je te re-integreren.

LEES MEER >

Effectief Communiceren

Ik wil beter mijn grenzen aangeven.

 • Vind je het moeilijk om grenzen te stellen en ‘nee’ te zeggen?
 • Vind je het lastig om feedback te geven of te ontvangen?
 • Wil je je mening beter naar voren kunnen en durven brengen?
 • Heb je moeite met kritiek, ben je onzeker en zou je steviger willen staan?
 • Wil je werken aan je gespreksvaardigheden en/of je coachende vaardigheden versterken?
 • Wil je beter communiceren in specifieke situaties? Heb je bijvoorbeeld moeite met het geven van presentaties, het voorzitten van vergaderingen of het voeren van functioneringsgesprekken?
 • Wil je met meer plezier én effect jezelf positioneren en profileren?

Is je antwoord ‘ja’ op één of meer van deze vragen? Wij helpen je, meestal binnen 6 à 10 gesprekken, je doel te realiseren.

LEES MEER >

Effectief Samenwerken

Goed samenwerken is lang niet altijd eenvoudig. Ben je een teamlid of stuur je een team aan, wij helpen bij het snel en goed op tafel krijgen van wat er in essentie niet lekker loopt. Samen kijken we wat er beter kan en hoe dat te realiseren.

 • Weet je waar je zelf en samen voor gaat?
 • Zijn de werkprocessen helder en goed ingericht?
 • Is je rol duidelijk en weet je welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden je zelf en samen hebt?
 • Ben je goed op elkaar ingespeeld? Stem je verwachtingen af, neem je elkaar mee, koppel je tijdig terug, worden problemen besproken, geef je elkaar feedback en is er ruimte om te blijven leren en veranderen?
 • Hoe is de sfeer? Hoe voel je je in het team en in de omgang met collega’s, klanten of externen?
 • Zijn er spanningen of conflicten?

Alleen ga je sneller, samen kom je verder.

LEES MEER >

Persoonlijk Leiderschap

Werken aan je persoonlijk leiderschap is het ontwikkelen van een manier van leven en werken die je steeds dichter bij jezelf en het realiseren van jouw doelen brengt terwijl je ook steviger en prettiger in je relaties met anderen gaat staan.
Een manier van in je leven staan die blijkt uit je houding en gedrag. Het is niet voor niets dat persoonlijk leiderschap een competentie is die in zeer veel functies wordt gevraagd.

Waar werk je dan aan?

 • Wees je eigen leider. Durf jezelf te zijn, maak je dromen waar en gebruik je talenten.
 • Neem verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag.
 • Vergroot je invloed, wees proactief.
 • Leer effectief en efficiënt gedrag herkennen en toepassen.
 • Wees mild voor jezelf en anderen.
 • Waardeer anderen en jezelf.
 • Zorg goed voor jezelf en durf te voelen. Jij bent het instrument.

Het is niet wat anderen denken over jou dat telt, het is wat jij denkt over jezelf.

LEES MEER >

In Balans

Wij zijn gespecialiseerd in coaching gericht op mensen die willen nadenken over én werken aan het in balans brengen en houden van werk, (zelf)zorg en persoonlijke ontwikkeling. Centraal staan:

 • Het, in alle opzichten, heel goed gaan zorgen voor jezelf
 • Rust creëren in je hoofd en lijf
 • Op een prettige, effectieve en assertieve manier communiceren en grenzen stellen
 • Het meer ontspannen omgaan met stress en het voorkomen van een burn-out.

Alles willen en alles doen?
Ieder mens vervult verschillende rollen. Soms zijn dat er veel. Zo kun je bijvoorbeeld werknemer, ondernemer, teamlid, leidinggevende, echtgeno(o)t(e), partner, ouder, mantelzorger, kok, lid van een vereniging, tuinier, taxichauffeur van de kinderen, huisdierverzorger, sporter, familielid en vriend(in) zijn.
Binnen al die rollen doen de meeste mensen doorgaans hun best goed te functioneren, activiteiten te ontplooien, zich te ontwikkelen, fysiek op peil te blijven en ook nog sociale relaties aan te gaan en te onderhouden.

Soms blijft er met zo’n druk programma nauwelijks tijd over voor jezelf, je eigen dromen, wensen en idealen. Soms lijkt je leven in zo’n stroomversnelling te verlopen dat er onvoldoende rust en ruimte is om te bezien of je die dingen doet waar je in je hart naar verlangt.

Soms vindt er in je leven ook een gebeurtenis plaats die je dwingt om stil te staan bij verleden, heden en toekomst. Of voel je dat er een nieuwe fase in je leven aanbreekt. Een fase waaraan je richting wilt geven.

Coaching is hier gericht op die mensen die willen nadenken over én werken aan het in balans brengen en houden van werk, zorg en persoonlijke ontwikkeling.

LEES MEER >

Timemanagement

Tijd is schaars. We willen vaak veel realiseren en doen ons werk over het algemeen graag goed. Het vergroten van je persoonlijke effectiviteit en efficiëntie door je timemanagement te versterken is dan geen overbodige luxe.

Wil je slimmer werken?

 • Focus hebben en houden op je doelen
 • De regie voeren over je tijdsbesteding
 • Prioriteren
 • Plannen
 • SMART afspraken maken
 • Je agenda beheren, gericht op je doelen en je energie
 • Handelen zodat werk en privé in balans zijn
 • Opruimen, ordenen en archiveren
 • Taken (tijdig) oppakken en afronden
 • Afstemmen met anderen
 • Afspraken met jezelf en anderen nakomen

LEES MEER >

Miranda heeft een zeer motiverende manier van coachen. Ze is vriendelijk en toont echte persoonlijke belangstelling. Door aandacht voor mijn successen te hebben, zag ik dat ik vooruit ging en werd ik me meer bewust van mijn potentieel en persoonlijk groei. Dat motiveert enorm.

Miranda is concreet in haar aanpak. Met heldere schema’s geeft ze inzicht, en handvatten voor communicatie en management-vaardigheden die ik snel en effectief kon toepassen.
Astrid Manders, onderzoeker luchtkwaliteit en klimaat TNO

Mindfulness

Wij begeleiden mensen die in hun werk veel stress ervaren, die een volle werk/privé agenda hebben, die belangrijke beslissingen moeten nemen onder druk, die veel moeten schakelen, voor wie effectief, bewust communiceren cruciaal is en die hun volle aandacht nodig hebben in het hier en nu. Daarbij hebben klanten soms ook medische aandoeningen, zoals hart- en vaatklachten, die de noodzaak versterken van het beter leren omgaan met spanning en stress. Daarom zetten wij, desgewenst, via maatwerk, Mindfulness in.

Bewezen effectief
Naar de effectiviteit van Mindfulness zijn wereldwijd veel studies gedaan. Kort samengevat helpt Mindfulness te ontstressen en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Ik wil milder worden voor mezelf en anderen, minder perfectionistisch en veeleisend.

Mensen geven aan dat ze leren:

 • Bewust te worden van hun eigen gedachten, communicatie en patronen
 • Andere keuzes te kunnen maken i.p.v. automatisch in oude patronen terug te vallen
 • Kalm te blijven wanneer ze getriggerd worden
 • Beter voor zichzelf te zorgen
 • Een vriendelijkere houding naar zichzelf en anderen aan te nemen
 • De eigen alarmsignalen te herkennen en acties te ondernemen die helpen

Miranda Langedijk is ook Mindfulness / MBCT coach en trainer. Wij ontwikkelden speciaal voor onze klanten die daar mee willen werken, een gratis, aanvullende Mindfulness module.

Wil je Mindfulness leren inzetten in je dagelijks leven? Wil je ons Mindfulness programma gratis ontvangen bij onze coaching gericht op effectieve communicatie en samenwerking en bij burnout preventie en stress reductie? Vraag ons naar de mogelijkheden.

LEES MEER >

Vaak bestaan coachtrajecten uit een combinatie van de beschreven thema’s. In een eerste coachgesprek bekijken we samen wat jouw coachvraag precies is, waar je aan wilt werken en hoe we dat optimaal vorm geven.

Wil je een afspraak maken?
Ben je geïnteresseerd in coaching gericht op effectieve communicatie en samenwerking, burnout preventie, stress reductie, persoonlijk leiderschap, in balans, timemanagement of mindfulness?
Neem contact met ons op. We staan je graag te woord!