Referentie: Verandering in gang zetten

Referentie: Verandering in gang zetten

Onlangs heb ik de train de trainer bij Miranda gevolgd met betrekking tot Het SuccesManagementSpel. Aan de hand van een heldere uitleg alle thema’s en workshops doorgesproken. Een methodiek die voor iedereen toepasbaar is en die de kandidaten handvatten biedt om veranderingprocessen in gang te zetten! 

Inge Hoogesteger, Senior Projectmanager, Randstad HR Solutions