Referentie: Verbinding

Referentie: Verbinding

Miranda vind ik een coach met ‘een koel hoofd en een warm hart’. Ze coacht op gevoelsniveau én is scherp op de inhoud. Ze is rustig en kalm en geeft de ander veel ruimte. Daarnaast weet ze heel snel de vinger op de zere plek te leggen en zal ze niet schromen om, op een nette manier, zaken te benoemen. 

Binnen GVB coacht Miranda diverse mensen en dat doet ze zeer discreet.

Bij onze afdeling, Rail Services, richt ze zich specifiek op de interne samenwerking. Onze organisatie is een echte mannenmaatschappij: we zitten veel op de inhoud en weinig op het proces. Doordat Miranda veel mensen binnen de organisatie spreekt, weet ze verbanden te leggen en patronen te herkennen. Dat is heel effectief.

Ze zorgt voor verbinding en dat maakt dat de samenwerking binnen en tussen afdelingen op een moderne, coöperatieve manier tot stand komt. Ons team maakt op dit vlak momenteel een grote ontwikkeling door. Daar ben ik zeer tevreden over.

Maarten Cassee, Hoofd Rail Services GVB