Referentie: Verhelderend

Referentie: Verhelderend

Ik heb de training Effectief & Assertief Communiceren als zeer prettig maar met name als verhelderend ervaren. Het heeft mij inzicht gegeven in mijn gedrag, handelen en wat het effect daarvan op de ander maar ook op mijzelf is.
Ik ben erg blij met Miranda als trainer/coach. Zij is direct en weet mij goed de spiegel voor te houden. Ook kan ze soms met één simpele vraag inzicht geven. 

De diversiteit van medecursisten, de prettige ruimte, de gezamenlijke lunch en het wandelen buiten maakte voor mij dat ik tevreden terugkijk op deze training.

Heleen