Waarderen werkt

Waarderen werkt

Maar hoe pak je dat aan?

Iedereen vindt het fijn om gewaardeerd te worden. Dat is niet zo gek. Door complimenten wordt een deel van het brein geactiveerd dat wordt geassocieerd met beloning. Hierdoor neemt de hoeveelheid dopamine toe. Dat geeft niet alleen een goed gevoel, maar versterkt ook je cognitieve vermogens, zoals het geheugen. 

Waardering is een onderwerp dat in elk coachtraject, individueel of in teamverband, aan de orde komt. Dat is niet voor niets. De meeste mensen geven aan dat zij meer expliciete waardering van met name hun leidinggevende zeer op prijs zouden stellen. Kijkend naar divers onderzoek onder werknemers zie je dat je gewaardeerd voelen gerelateerd wordt aan grotere betrokkenheid bij de organisatie en het werk, meer motivatie, lager ziekteverzuim en betere prestaties. Kortom: doen!

Dit artikel is eerder verschenen in onze nieuwsbrief ‘Positieve feedback, complimenten en waardering’ (nr.24).

Ook elk kwartaal gratis tips en artikelen voor een positievere kijk op jezelf en anderen ontvangen?

Waardering uiten

Managers zeggen vaak dat ze het lastig vinden om positieve feedback en complimenten te geven. En daar geven ze verschillende redenen voor:

 • Het is toch normaal dat mensen doen wat ze moeten doen, dat hoef ik niet te benadrukken
 • Het zou onecht overkomen. Je moet alleen complimenten geven als je het echt meent
 • Ik ga er vanuit dat mensen wel weten dat ik waardeer wat ze doen
 • Ik vergeet het in alle hectiek
 • Ik denk dat mensen zich ongemakkelijk zullen voelen als ik complimenten geef 
 • Het zit nou eenmaal niet in mijn natuur 

Het voorgaande geeft al aan dat je over een groot aantal positieve overtuigingen en vaardigheden moet beschikken om op een effectieve manier anderen je waardering te tonen. Om na te gaan hoe je daar zelf in staat kun je jezelf de volgende vragen stellen:

 • Hoe belangrijk vind ik het echt om anderen te waarderen?
 • Herken en voel ik het bij mezelf wanneer ik tevreden of blij ben met iets?
 • Heb ik oog voor wat er allemaal goed gaat?
 • Wil en kan ik tijd maken voor het bewust waarderen van anderen?
 • Weet ik op welke manier ik mijn waardering kan uiten?
 • Durf ik expliciet te waarderen?
 • Kan ik er mee omgaan als iemand niet in staat is om mijn compliment in ontvangst te nemen?

Goed om te weten: als je je waardering uit en complimenten geeft, zo blijkt uit onderzoek, heeft dat niet alleen positieve gevolgen voor de ander, je krijgt er zelf ook een goed gevoel door en je wordt meer bevlogen.

Complimenten ontvangen

Het ontvangen is echter niet voor iedereen makkelijk. Voor wie dat lastig vindt, bekijk het eens vanuit een ander perspectief. Vergelijk het compliment met een mooi cadeau: je doet moeite om een persoonlijk cadeau uit te zoeken, je pakt het mooi in, en overhandigt het met weloverwogen woorden die benadrukken wat jij zo in de ander waardeert. 

En dan zegt de ander: “Dat is toch helemaal niet nodig, joh!” of “Daar word ik toch gewoon voor betaald?’’.
Hoe geneigd ben je dan nog om de volgende keer met zorg een compliment te geven?

Hoe ga je zelf om met het in ontvangst nemen van complimenten? Misschien bagatelliseer je soms je eigen prestaties of heb je moeite de waardering te aanvaarden?

In het algemeen geldt dat hoe positiever je reageert op een compliment des te laagdrempeliger het voor een ander wordt om jou complimenten te geven. Houd het simpel en kies voor een oprecht en vriendelijk “Dank je wel!”.

Quick Scan

Hoe gewaardeerd voel jij je in je werk? En kun je zelf waardering uiten? Doe hier de quick scan Waarderen.

Wil je zelf actief aan de slag met het geven en ontvangen van feedback?
Dan is onze open tweedaagse training Effectief & Assertief Communiceren iets voor jou.
We geven deze training ook in company.