Werkstress reductie: het belang van sociale steun

Werkstress reductie: het belang van sociale steun

Organisaties en leidinggevenden kunnen de kans op werkstress en een burn-out bij medewerkers verkleinen door op drie zaken heel alert te zijn: de werkdruk, de regelmogelijkheden en de sociale steun.  

In het artikel  Werkstress reductie: de werkdruk verlagen, balans tussen draagkracht en draaglast besteedden we aandacht aan de eerste cruciale factor: het verlagen van de werkdruk. 
De tweede cruciale factor, regelmogelijkheden, komt aan bod in ons artikel Werkstress reductie: het vergroten van je regelmogelijkheden. 

In dit artikel richten we ons op de derde cruciale factor: het belang van sociale steun.  

Wil je meer weten over de cijfers en achtergronden van werkstress? 
Je vindt ze in ons artikel Werkstress reductie: 3 factoren om mee aan de slag te gaan.

Dit artikel is eerder verschenen in onze nieuwsbrief ‘Werkstress reductie: #4 Het belang van sociale steun’ (nr.44).

Ook elk kwartaal gratis tips en artikelen voor meer balans en ontspanning ontvangen?

Het belang van sociale steun

De werksfeer en daarmee de steun die je ervaart in je directe werkomgeving is van groot belang voor de mate waarin je stress ervaart.  
Wanneer er weinig sociale steun is in een team,  dan levert dat stress op. Stress waar je echt ziek van kan worden. 
Weinig sociale steun kan zich uiten als, en leiden tot:

 • Niet weten waar een ieder mee bezig is
 • Elkaars bijdragen niet waarderen
 • Niet samen voor een mooi resultaat gaan
 • Elkaar niet helpen en bijstaan
 • Elkaar negeren, mensen buiten sluiten
 • Gebrek aan vertrouwen
 • Klagen, roddelen, mensen zwart maken
 • Conflicten die niet worden opgelost
 • Pesten of intimidatie

Hoe vergroot je de sociale steun? 

10 Tips om te bouwen aan de voorwaarden voor het ervaren van steun: 

 1. Bouw aan een team. Zorg dat je elkaar beter leert kennen en begrijpen.
 2. Creëer samen inzicht in je kwaliteiten en valkuilen, in de verschillende werkstijlen en manieren van communiceren. Leer samen omgaan met de krachten en de ontwikkelpunten in het team.
 3. Luister actief, vraag door en spreek elkaar op een prettige assertieve wijze aan. Versterk het vermogen van het team om samen in gesprek te gaan. Om elkaar vragen te durven stellen, feedback te geven en ontvangen en elkaar te waarderen.
 4. Reflecteer op je eigen gedrag en communicatie.  
 5. Merk het op wanneer je denkt voor anderen, wanneer je zaken invult. Check of wat jij denkt ook echt zo is. Stel open vragen.
 6. Creëer een sfeer van elkaar helpen, zonder dat dat pappen en nathouden inhoudt. Heb vertrouwen in de kracht van een ander.
 7. Maak heldere afspraken en kom die na. Evalueer verbeterplannen en onderneem actie wanneer oplossingen nog onvoldoende effect blijken te hebben.
 8. Zorg voor effectief en efficiënt werkoverleg en effectieve werkprocessen. Betrek mensen bij voor hen relevante beslissingen en waardeer een ieders input.
 9. Leer conflicten te (h)erkennen, op tafel te krijgen en op te lossen.
 10. Handel vriendelijk en ondertitel je gedrag (leg wat vaker uit waarom je dingen doet en wat je verwachtingen en intenties zijn).

De cruciale rol van de leidinggevende
Onderzoek van TNO en CBS maakt duidelijk dat de leidinggevende een belangrijke rol speelt bij het voorkomen van een burn-out. 
Bij personeel met een hoge werkdruk en weinig steun van de leidinggevende, kampt 45 procent met burn-outklachten. Bij werknemers die wel door hun chef worden gesteund, daalt dit percentage naar 18 procent. 

(Bron: ANP 14 november 2017) 
 

10 keer sociale steun in de (werk)praktijk 

Waaruit blijkt sociale steun?

Uit allerlei voorbeelden van elkaar steunen hebben we tien categorieën gedestilleerd. 
Je kunt ze eens nalopen en kijken waar jij jezelf in herkent. Sta je klaar voor anderen met een goed gesprek, een luisterend oor, fijne feedback en waardering? Ben jij degene die de handen uit de mouwen steekt en concreet komt helpen fixen? Breng jij je eigen vaardigheden in en help je bijvoorbeeld plannen en overzicht creëren of spring jij voor anderen in de bres? 

1. Samen sparren 

 • Een presentatie samen oefenen.
 • Iemand behoeden voor fouten, werk nakijken.
 • Voorwerk doen, zaken uitzoeken. 

2. Helpen, leren, mentor of buddy zijn 

 • Helpen met (computer) programma.
 • Samen een actieplan opstellen, bijvoorbeeld om nieuw beleid in te voeren.
 • Samen brainstormen om tot nieuwe ideeën te komen. 

3. Emoties bespreken, luisterend oor bieden 

 • Compassie tonen en iets aardigs doen voor een ander in moeilijke omstandigheden, bijvoorbeeld bij zwangerschap, kleine kinderen, ziekte, overlijden van familie.
 • Ook na een tijdje terugkomen op hoe het de ander gaat.
 • Zelf het goede voorbeeld zijn: ook grenzen stellen! 

4. Feedback en tips geven en ontvangen


5. Zorgen voor duidelijkheid en richting

 • De tijd nemen om verwachtingen goed af te stemmen, t.a.v. functies en rollen, maar bijvoorbeeld ook bij de start van projecten of werkgroepen.
 • Afspraken nakomen.
 • Overzicht bieden.
 • Goed en tijdig terugkoppelen.
 • Evalueren.

6. Praktische hulp bieden 

 • Iemand een lift geven.
 • Een lekker broodje halen als iemand geen tijd heeft om te lunchen.
 • Een avondmaaltijd regelen bij overwerk.

7. Waardering tonen en bedanken

 • Bloemetje en kaartje sturen bij extra inzet en succes 

8. Voor iemand opkomen 

 • Steun betuigen.
 • Voor iemand in de bres springen.
 • Negatief gedrag aankaarten.

9. Werk, taken (tijdelijk) overnemen

10. Iets leuks doen samen en successen vieren 

 • Samen wandelen in de lunchpauze, een kop koffie of thee drinken.
 • Samen sporten.
 • Aandacht besteden aan verjaardagen, ziekte, jubileum, promotie, afscheid.

Wil je effectiever communiceren en samenwerken en zo je werkstress reduceren?
Neem contact met ons op om een intake coachgesprek in te plannen en/of volg onze Training Effectief & Assertief Communiceren
En wanneer je merkt dat wat de werksituatie van je vraagt helemaal niet (meer) passend is bij wat jij wilt of kunt, we verzorgen ook loopbaancoaching.