Werkwijze

Werkwijze

Intake

Elk coachingstraject begint met een intakegesprek.

Het intakegesprek is het eerste coachingsgesprek en verkent de mogelijkheden voor coaching tussen coach en cliënt.

Eventuele vragen over de coaching worden beantwoord en de doelstelling wordt verkend en vastgesteld: wat wil je bereiken, wat wil je dat de coaching je op levert?
Met die doelstelling gaan we vervolgens aan de slag.

LEES MEER >

Kosten

Het uurtarief is afhankelijk van de in te zetten coach en het type traject. Voor onze zeer ervaren, senior coaches is het reguliere uurtarief € 165,00 exclusief BTW.

Per gesprek wordt een half uur berekend voor het gebruikelijke voor- en nawerk. Hieronder wordt verstaan het voorbereiden van de gesprekken, het doornemen van de reflectieverslagen gemaakt door de cliënt en interne verslaglegging van de gesprekken door de coach. 

Administratie- en bureaukosten zijn eenmalig en bedragen € 85,- ex. BTW.

LEES MEER >

Privacyverklaring

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Jouw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden we ons aan de eisen uit de privacywetgeving. 

LEES MEER >

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Langedijk Consult.

LEES MEER >

Leveringsvoorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Langedijk Consult gesloten overeenkomsten.

LEES MEER >