Referentie: Workshop met de Coach Toolkit voor het Vervangingsfonds

Referentie: Workshop met de Coach Toolkit voor het Vervangingsfonds

Ruim 50 onderwijsmanagers en – professionals namen deel aan onze workshop ‘Trots op je vak!’ tijdens de kick-off van het project ‘Gezonde werkdruk?! Daar word je beter van!’ van het Vervangingsfonds. Een workshop met Het SuccesManagementSpel.
Monique van den Reek vertelt er enthousiast over:

Focus
In mijn vak als kwaliteitsondersteuner coach ik samen met collega’s met regelmaat leerkrachten. Daar hanteren we verschillende methodieken voor. Wat ik zo leuk vond aan Het SuccesManagementSpel is dat je vanaf het begin gericht aan de slag gaat en het klein houdt.

Werkwijze
Bij de start kiest de coachee op welk praktisch ontwikkelpunt of kwaliteit hij of zij gecoacht wil worden. De coachkaartjes maakten het mij, als coach, gemakkelijk om de juiste vragen te stellen. De vragen zijn algemeen, maar sturen wel in een bepaalde richting. Ik kon zo mijn aandacht goed bij het gesprek houden en oprecht geïnteresseerd luisteren.

Praktisch
De coachee komt, door de vragen zo concreet mogelijk te beantwoorden, zelf tot een oplossing voor het vraagstuk.
Voor de coachee betekent het dat het klein en praktisch blijft. Je kunt zo voor een praktisch, werkgerelateerd ‘probleem’ heel snel tot een oplossing en actieplan komen.
Dat maakt het coachen voor zowel de coach als coachee heel laagdrempelig.

Coachen met Het SuccesManagementSpel heeft ook als voordeel dat het visueel is. Je kunt op het spelbord eenvoudig, letterlijk, teruggaan naar waar je bent gebleven in het gesprek.

Ik heb het spel de volgende dag direct aan mijn collega’s laten zien en ik heb er zin in om het in mijn werk te gaan toepassen! 

Monique van den Reek, kwaliteitsondersteuner SKOzoK (Samen Koersen op Zichtbare Onderwijs Kwaliteit)