Zelfscan Ben jij een goede teamspeler?

zelfscan scan

Zelfscan Ben jij een goede teamspeler?

Home » Zelfscan Ben jij een goede teamspeler?

In ons artikel Hoe word je een nog betere teamspeler? hebben we aandacht voor de voordelen van het werken in teamverband en vind je een overzicht van de kenmerken die iemand tot een goede teamspeler (of juist niet) maken.

Ben jij een goede teamspeler?

Met onderstaande zelfscan kom je erachter of je over de juiste en voldoende vaardigheden beschikt om een goede teamspeler te zijn. Beantwoord de onderstaande vragen en tel de punten voor de antwoorden bij elkaar op. De uitslag volgt na de test.

Zelfscan Ben jij een goede teamspeler?

 Geef bij elk van de stellingen middels een cijfer aan hoe vaak deze stelling voor jou op gaat 1 =
(bijna) nooit 
 2 =
niet vaak 
 3 =
soms 
 4 =
vaak
 
 5 =
(bijna) altijd 
1Ik ben graag bereid om, daar waar nodig, collega’s te helpen om hun doelen te bereiken. Ik kom mijn afspraken na.12345
2Ik uit me positief over prestaties van collega’s.12345
3Ik geef informatie die voor collega’s van belang kan zijn tijdig door. Ik koppel goed terug.12345
4Ik zet me met enthousiasme ten volle  in om samen met mijn collega’s teamdoelen te bereiken.12345
5Ik steun goede ideeën en initiatieven van anderen. Ik pak ze positief op en bouw erop voort.12345
6Ik draag samen met anderen bij aan het aanpakken van conflicten, problemen en spanningen binnen het team.12345
7Ik respecteer de deskundigheid van anderen en maak hier optimaal gebruik van.12345
8Ik denk mee en lever bijdragen aan het groepsproces en maak daarbij zo nodig mijn eigen visie ondergeschikt aan de samen gekozen lijn en afspraken.12345
9Ik ben in teamsituaties bereid te onderhandelen en concessies te doen om tot een gezamenlijk resultaat te komen.12345
10Ik maak zaken, die niet goed lopen binnen het team, op een prettige manier bespreekbaar.12345

 Tel nu de scores bij elkaar op. Hieronder tref je de beschrijving die bij jouw scores past.

Uitslag 

Minder dan 20 punten: Je bent eerder een solist dan een teamspeler

Waarschijnlijk vind je het lastig om het gezamenlijk belang boven je persoonlijke belangen te stellen. Voel je je wel thuis in het team? Heb je het gevoel dat je een volwaardige bijdrage kunt leveren aan het teamresultaat? Ben je onzeker of je dat wat van je gevraagd wordt kunt opleveren? Of denk je juist dat de rest van het team onvoldoende bijdraagt en (samen)werkt? Durf je hard te zijn op de inhoud en kun je zacht zijn op de relatie? Communiceer je makkelijk  met je teamleden en voel je je voldoende gesteund?

Misschien is het tijd hier eens goed naar te kijken en na te gaan wat je nodig hebt om prettig binnen het team te kunnen functioneren.

20-40 punten: Deel uitmaken van een team gaat je (redelijk) goed af

Heb je tussen de 20 en 40 punten dan ben je waarschijnlijk redelijk tevreden over de mate waarin en de wijze waarop je deel uit maakt van het team hoewel je af en toe ook graag als solist werkt. 

Weet je wat je nog lastig vindt? Wat mis je of wat belemmert je om nog meer als een teamspeler te fungeren? Wil je die specifieke punten oppakken of accepteer je dat ze (in bepaalde situaties) gewoon bij je horen? 
Tip: vraag een ander eens de vragenlijst in te vullen voor/over jou. 

Meer dan 40 punten: Je bent een echte teamspeler!

Met meer dan 40 punten vind je het waarschijnlijk fijn om deel uit te maken van een team. 

Je stelt het gezamenlijk belang boven je persoonlijke belangen. Je vindt het fijn om anderen te helpen het gezamenlijk doel  te bereiken en respecteert een ieders ideeën en aanpak. Je zet je volledig in en communiceert effectief.
Vraag: zien anderen jou ook als een echte teamspeler?

Meer artikelen in deze reeks

Wil je leren hoe je een nog betere teamspeler kunt worden?
Dan is onze open tweedaagse training Effectief & Assertief Communiceren iets voor jou.
We geven deze training ook in company.

Anderen bekeken ook deze artikelen